Trasig tand - Oral Care

Tandvård

Trasig tand

Trasiga tänder är någonting du inte bör ignorera. Om du har en trasig tand finns det flera sätt att åtgärda det på. Du kan få den lagad hos en tandläkare, ersätta den med ett implantat eller dra ut den. I den här texten tar vi upp de olika möjligheterna för dig som har en trasig tand. Vi går igenom vilka fördelar och nackdelar de olika sätten har för att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut.

Om du inte fixar till en tand som gått sönder finns risken att du får tandvärk. Du kan också få inflammation och går det för långt kan möjligheten att laga tanden gå förlorad. Om du har en trasig tand som inte värker kan du besöka oss på Oral Care för en vanlig tandundersökning. Har du stora bekymmer med den trasiga tanden erbjuder vi dessutom akuttandvård.

Att laga en trasig tand

Om du har en tand som är trasig till följd av en skada eller stora kariesangrepp finns det sätt att laga den på. Är tanden inte jätteskadad utan har tex en spricka kan en skalfasad vara ett alternativ. Skalfasaden är som ett tunt skal av porslin som vi sätter ovanpå tanden och som ger en jämn fin yta. En skalfasad ser helt naturlig ut.

Laga en trasig tand med hjälp av protetik. Om tanden har stora skador som inte kan åtgärdas med en vanlig lagning kan en krona vara en lösning. Kronan ersätter tandens tuggyta och väggar. Den förstärker tanden och återskapar både dess utseende och funktion. Kronan består antingen av enbart porslin eller en blandning av porslin och metall.

Att laga tanden är oftast ett prisvänligt alternativ i jämförelse med att ersätta tanden. Det är också ett bättre alternativ än att dra ut den trasiga tanden. När du saknar tänder påverkar det tuggförmågan och kan även påverka självförtroendet.

Ersätta en trasig tand

Det finns två sätt du kan ersätta en trasig tand på. Antingen genom tandproteser eller med tandimplantat. Båda alternativen har fördelar såväl som nackdelar. En tandprotes har ett lägre pris än ett tandimplantat. Kronan är en typ av protes men det ersätter inte hela tanden. Det finns även fasta tandproteser med broar eller avtagbar protetik. En bro kan dock kräva att närliggande tänder slipas ner, men det beror på förutsättningarna. Broar kan användas för att ersätta båda en eller flera tänder.

Tandimplantat är den ersättning som är mest lik en vanlig tand. Det är dock ett ganska dyrt alternativ som också tar lång tid. Alla kan inte heller få tandimplantat eftersom det beror på hur mycket käkben man har. Implantatet kräver nämligen att en titanskruv fästs i käkbenet.

Skruven behöver sedan tid för att växa fast i käkbenet. Det kan ta från ett par månader upp till ett halvår. När skruven är fastvuxen fäster tandläkaren en krona på skruven. Under väntetiden får du avtagbara proteser för att inte behöva vara utan tänder.

Om du har en eller flera trasiga tänder rekommenderar vi att du bokar in en undersökning hos oss. Då kan vi gå igenom vilka alternativ som passar dig. Det viktigaste är att du blir nöjd med resultatet.