Forskning - en Sammanfattning av publicerade studier Oral Care

Oral Care och forskning

Forskning

Oral Care vill ta ansvar genom att utveckla kunskapsbasen inom äldretandvård och särskilt hemtandvård. Under det senaste decenniet har Oral Care deltagit i och publicerat 16 vetenskapliga arbeten, samt ännu fler populärvetenskapliga sammanställningar, konferenspresentationer och debattartiklar.

Kortfattat och överskådligt sammanfattar vi slutsatserna från studierna här. Önskar du få veta mer om våra forskningssamarbeten eller har frågor kring eventuellt kommande samarbeten? mejla oss på:

academy@oralcare.se

Sammanfattning av slutsaser från studier Oral Care deltagit i

  • Förbättrad munvård hos omsorgsberoende äldre kan förhindra ungefär vart tionde dödsfall i vårdrelaterad lunginflammation (Sjögren et al., 2008; 2016).
  • Handhållen mobil dataapplikation underlättar datainsamling i fältarbete, och minskar administration genom integrerat back office- och databashanteringssystem (Forsell et al., 2008; 2011).
  • Det är vanligt att omsorgspersonal upplever munvårdsuppgifter som obehagliga att utföra, vilket främst beror på uppvisad ovilja eller motstånd mot munvård från omsorgstagaren (Kullberg et al., 2009; Forsell et al., 2010).
  • Endast en liten andel av omsorgsberoende äldre som behöver hjälp av andra för att klara av sin dagliga munhygien får den hjälp som de behöver (Forsell et al., 2009).
  • Munvårdsutbildning förbättrar omsorgspersonalens kunskaper i munvård och förbättrar munhygien samt minskar tandköttsinflammation hos omsorgsberoende äldre (Kullberg et al., 2010; Sjögren et al., 2010; Forsell et al., 2011a; 2011b).
  • Hemtandvård är i de allra flesta fall en kostnadseffektiv vårdform för omsorgsberoende äldre (Lundqvist et al., 2015).
  • Hemtandvård utförd med den metod och vårdnivå som Oral Care praktiserar är en patientsäker vårdform (Sjögren et al., 2015).
  • Hemtandvård förbättrar munhälsan genom att minska tandköttsinflammation och förbättrar munhygien hos omsorgsberoende äldre (Sjögren et al., 2016; Girestam Croonquist et al., 2020).
  • Munhälsan hos äldre har studerats i ett stort epidemiologiskt material (Andersson et al., 2017).

Referenser

Girestam Croonquist C, Dalum J, Skott P, Sjögren P, Wårdh I, Morén E. Effects of Domiciliary Professional Oral Care for Care-Dependent Elderly in Nursing Homes – Oral Hygiene, Gingival Bleeding, Root Caries and Nursing Staff’s Oral Health Knowledge and Attitudes. Clin Interv Aging. 2020;15:1305-1315.

Sjögren P, Nilsson E, Forsell M, Johansson O, Hoogstraate J. A systematic review of the preventive effect of oral hygiene on pneumonia and respiratory tract infection in elderly in hospitals and nursing homes: effect estimates and methodological quality of randomized controlled trials. J Am Geriatr Soc 2008; 56: 2124-30.

Forsell M, Häggström M, Johansson O, Sjögren P. Personal digital assistant application (MobilDent) for dental field work data collection, information management and database handling. Br Dent J 2008; 205: E17.

Kullberg E, Forsell M, Wedel P, Sjögren P, Johansson O, Herbst B, Hoogstraate J, Dental Hygiene Education for Nursing Staff. Geriatr Nurs 2009; 30(5): 329-333.

Forsell M, Sjögren P, Johansson O. Need of assistance with daily oral hygiene measures among nursing home resident elderly versus the actual assistance received from the staff. Open Dent J 2009; 3: 241-244.

Sjögren P, Kullberg E, Hoogstraate J, Johansson O, Herbst B, Forsell M. Evaluation of dental hygiene education for nursing home staff. J Adv Nurs 2010; 66: 345-9.

Kullberg E, Sjögren P, Forsell M, Hoogstraate J, Herbst B, Johansson O. Dental hygiene education for nursing staff in a nursing home for older people. J Adv Nurs 2010; 66: 1273-9.

Forsell M, Kullberg E, Hoogstraate J, Herbst B, Johansson O, Sjögren P. A survey of attitudes and perceptions toward oral hygiene among staff at a geriatric nursing home. Geriatr Nurs 2010; 31: 435-40.

Forsell M, Sjögren P, Renard M, Johansson O. A mobile field-work data collection system for the wireless era of health surveillance. J Public Health Afr 2011; 2: e3.

Forsell M, Sjögren P, Kullberg E, Johansson O, Wedel P, Herbst B, Hoogstraate J. Attitudes and perceptions towards oral hygiene tasks among geriatric nursing home staff. Int J Dent Hyg 2011; 9:199-203.

Forsell M, Kullberg E, Hoogstraate J, Johansson O, Sjögren P. An evidence-based oral hygiene education program for nursing staff. Nurse Educ Pract 2011; 11: 256-9.

Lundqvist M, Davidson T, Ordell S, Sjöstrom O, Zimmerman M, Sjögren P. Health economic analyses of domiciliary dental care and care at fixed clinics for elderly nursing home residents in Sweden. Community Dental Health 2015; 32 (1):39-43.

Sjögren P, Bäckman N, Sjöström O, Zimmerman M. Patient safety in domiciliary dental care for elderly nursing home residents in Sweden. Community Dental Health 2015 Dec;32(4):216-20.

Sjögren P, Wårdh I, Zimmerman M, Almståhl A, Wikström M. Oral Care and Mortality in Pneumonia in Older Adults in Hospitals or Nursing Homes: Systematic Review and Meta-Analysis. J Am Geriatrics Soc 2016;64(10):2109-2115.

Sjögren P, Girestam CC, Skott P, Marsson N, Nova R, Zimmerman M, Wårdh I. Professional domiciliary oral care for elderly people in nursing homes – a randomized controlled pilot trial Health 2016;8:1112-1119.

Andersson P, Renvert S, Sjogren P, Zimmerman M. Dental status in nursing home residents with domiciliary dental care in Sweden. Community Dent Health. 2017;34(4):203-207.