Snarkskenor och apné - Antiapnéskena - Oral Care

Snarkskenor och sömnapné

Snarkning är ett vanligt problem som kan påverka både den som snarkar och dem i omgivningen. Snarkning kan vara ett tecken på att man lider av andningsuppehåll, under sömn, så kallad sömnapné, vilket leder till allvarliga hälsorisker som utveckling eller försämring av högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, depression, koncentrationssvårigheter samt olyckor.

Välkommen till Oral Care!

Snarkskenor och apné

Snarkskenor och sömnapné

Så fungerar snarkskenan

Snarkskena, även kallad antiapnéskena, är en speciell typ av bettskena som fixerar käkarna och skjuter fram underkäken. Detta hindrar tungan att åka ner i svalget, vidgar andningsvägarna och på så sätt hindrar snarkningen.

Om du behöver en snarkskena av medicinska skäl kan du få större delen av behandlingen betalad av ditt landsting. En utredning i samarbete mellan tandvård och sjukvård görs därför först.

Några snabba fakta om oss på Oral Care

Oral Care är en av Sveriges största privata vårdgivare inom tandvård. Vi har över 30 års erfarenhet och erbjuder allmäntandvård på våra kliniker för alla åldrar samt mobil hemtandvård för äldre sjuka patienter.

Inom 24 timmar
Akuttid
Anställda
300
Års erfarenhet
30
Behandlingar årligen
50k

Sveriges nöjdaste patienter
VÅRT MÅL ÄR ATT HA

Sveriges nöjdaste patienter

Vårt mål att tillsammans med dig skapa förutsättningar för en livslång god munhälsa. Då slipper du gå till tandläkaren allt för ofta. När du behöver oss finns vi där och hjälper dig.