Snarkskenor och apné - Antiapnéskena - Oral Care

Snarkskenor och sömnapné

Snarkning är ett vanligt problem som kan påverka både den som snarkar och dem i omgivningen. Snarkning kan vara ett tecken på att man lider av andningsuppehåll, under sömn, så kallad sömnapné, vilket leder till allvarliga hälsorisker som utveckling eller försämring av högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, depression, koncentrationssvårigheter samt olyckor.

Välkommen till Oral Care!

Snarkskenor och apné

Snarkskenor och sömnapné

Så fungerar snarkskenan

Snarkskena, även kallad antiapnéskena, är en speciell typ av bettskena som fixerar käkarna och skjuter fram underkäken. Detta hindrar tungan att åka ner i svalget, vidgar andningsvägarna och på så sätt hindrar snarkningen.

Om du behöver en snarkskena av medicinska skäl kan du få större delen av behandlingen betalad av ditt landsting. En utredning i samarbete mellan tandvård och sjukvård görs därför först.