Ledning - Oral Care - chefer och ansvariga i bolaget

Ledning – Oral Care

Ledning

VD 

Martin Sellman 
Telefon: 072-399 55 99
Mejl: martin.sellman@oralcare.se

CFO, Ekonomi- och IT-chef

Mikael Eriksson
Telefon: 070-221 05 53
Mejl: mikael.eriksson@oralcare.se

HR Chef

Ann Jerreborg
Telefon: 073-091 76 93
Mejl: ann.jerreborg@oralcare.se

Odontologisk chef och kvalitetsansvarig

Petteri Sjögren
Telefon: 070-750 70 69
Mejl: petteri.sjogren@oralcare.se

Operativ chef Oral Care kliniker, Region Stockholm

Tannaz Jalilian
Telefon: 073- 72 75 916
Mejl: tannaz.jalilian@oralcare.se

Verksamhetschefer Mobil Hemtandvård

Region Stockholm, Sörmland & Uppsala

Mia Åberg
Telefon: 070-737 07 87
Mejl: mia.aberg@oralcare.se

Västra Götalandsregionen & Region Halland 

Mimoza Bilalli
Telefon: 070-334 41 37
Mejl: mimoza.bilalli@oralcare.se

Region Skåne

Catarina Eldh
Telefon: 073-802 45 39
Mejl: catarina.eldh@oralcare.se

Region Östergötland

Oscar Silfvenlängtan
Telefon: 070-297 74 61
Mejl: oscar.silfvenlangtan@oralcare.se