Allmäntandvård - Hur går en undersökning till? - Oral Care

Allmäntandvård

Med allmäntandvård menas de undersökningar och behandlingar som är vanligt förekommande och som oftast är okomplicerade. Det kan vara allt från undersökningar, förebyggande vård, rotbehandlingar, lagningar, tanduttagningar eller behandling av tandlossningssjukdomar.

Att sköta om sin munhälsa är precis lika viktigt som att sköta om sin hälsa i övrigt. För att upptäcka och förebygga tandsjukdomar görs därför en undersökning.

Välkommen till Oral Care!

Allmäntandvård

Allmäntandvård

Hur går en undersökning till?

Vid en undersökning går tandläkaren igenom tänder, mjukvävnad, bett, käkleder och tandköttsfickor. Vid behov tas även röntgenbilder. Efter att tandläkaren gått igenom din munstatus, informeras du om du behöver ett återbesök till tandläkaren och/eller tandhygienisten. Om så är fallet får du ett kostnadsförslag och en behandlingsplan.

Allmäntandvård

Vet du att du har ett tandvårdsbidrag du kan nyttja?

Allmäntandvård

Det allmänna tandvårdsbidraget får du varje år den 1 juli från Försäkringskassan och kan sparas upp till två år. Från och med det år du fyller 24 år och till och med det år du fyller 29, samt från och med det år du fyller 65 år är bidraget 600 kronor per år. Du kan alltså spara ihop 1200kr. Från och med det år du fyller 30 år och till och med det år du fyller 64 år är bidraget 300 kronor per år och du kan alltså spara ihop 600 kr.

Behandlingarna utförs av legitimerad tandvårdspersonal

Genom regelbundna kontroller och förebyggande åtgärder kan vi förhindra framtida problem och främja din munhälsa. Hos Oral Care möter du alltid legitimerad professionell tandvårdspersonal. Vi ser till att du får en trygg upplevelse hos oss.

Läs mer om det allmänna tandvårdsbidraget.