Tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd, läs mer om vad du har rätt till

Allmänt tandvårdsbidrag och särskilt tandvårdsbidrag

Allmänt tandvårdsbidrag –  ATB

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) och särskilt tandvårdsbidrag (STB) är ett statligt stöd som är till för att uppmuntra regelbunden tandvård och god munhälsa. Det finns också ett högkostnadsskydd som ska skydda mot höga kostnader vid större behandlingar. Det är Försäkringskassan som administrerar tandvårdsbidragen och högkostnadsskyddet. De olika bidragen och högkostnadsskyddet kan verka krångligt. Kom ihåg att du alltid kan fråga oss om du har funderingar eller behöver bena ut vad som gäller. Vi ser alltid till att hjälpa dig till de ersättningar du har rätt till när du besöker en Oral Care klinik.

Allmänt tandvårdsbidrag, ATB

Ditt ATB är ett bidrag som du har tillgodo hos Försäkringskassan och kan utnyttja i samband med ditt tandläkarbesök. Den 1 juli varje år delas bidraget ut och du kan välja att utnyttja pengarna i samband med ditt besök hos tandläkare eller tandhygienist. 

Du har rätt att spara ditt ATB i högst 2 år. Har du inte utnyttjat pengarna tilldelas du ett nytt ordinarie bidrag från 1 juli år 3. Din ålder avgör hur mycket ATB du tilldelas.

Så mycket får du i ATB

  • Fram till det år du fyller 23 är din tandvård kostnadsfri 
  • Är du 24 – 29 år får du 600kr/år
  • Är du 30 – 64 år får du 300kr/år
  • Är du 65 eller äldre får du 600kr/år

Så fungerar det

Kalle är 28 år och har inte varit hos tandläkaren de två senaste åren. Kalle har då 1 200kr i innestående ATB som han kan utnyttja i samband med sin tandläkarundersökning eller tandhygienistbehandling. Kalle kan själv välja att utnyttja hela beloppet, ett årsbelopp eller utnyttja pengarna vid ett senare tillfälle. 

Hur Kalle vill göra meddelar han i samband med sin betalning på kliniken. Vi informerar alltid patienten om hur mycket ATB hen har innestående och ser till att våra patienter får de bidrag de har rätt till. 

Högkostnadsskydd

Huvudsyftet med ett högkostnadsskydd är att stimulera till förebyggande tandvård och ge stöd till den som har ökad risk för sämre tandhälsa, vilket ofta leder till dyrare tandvårdsbehandlingar. 

Din tandläkare eller tandhygienist kan upplysa dig om din behandling ger rätt till ersättning från högkostnadsskyddet eller inte. De flesta behandlingar gör det, men det finns undantag. Du kan till exempel inte få ersättning för tandblekning, andra former av kosmetisk tandvård eller för tandvård som ingår i ett avtal om abonnemangstandvård.

Så mycket får du i ersättning via högkostnadsskyddet

Du betalar själv kostnader som under ett år är sammanlagt 3 000 kronor enligt statens referenspriser eller tandläkarens respektive tandhygienistens priser om de är lägre. Högkostnadsskyddet gäller från det år du fyller 24, sedan får du ersättning för

  • 50% av kostnader som överstiger 3 000 kronor
  • 85% av kostnader som överstiger 15 000 kronor.

Referenspriset är ett fast pris som bestäms av staten för varje åtgärd som ger rätt till statligt tandvårdsstöd. Åtgärder som ger rätt till statligt tandvårdsstöd är undersökningar och olika slags behandlingar. I referenspriset för en åtgärd ingår också kostnader för material.

Tandläkaren eller tandhygienisten är inte bunden av referenspriset utan får sätta sina priser själv. Om de tar ett högre pris än referenspriset för en åtgärd som ingår i behandlingen, får du inte ersättning för det belopp som överstiger referenspriset utan betalar mellanskillnaden själv.

Högkostnadsskyddet beräknas per år. Det betyder att alla åtgärder som görs under en sammanhängande period på tolv månader räknas in i ditt högkostnadsskydd. Du kan själv bestämma att en ny ersättningsperiod ska börja innan den tidigare har löpt ut. Det kan vara fördelaktigt när du står inför en större behandling.

Särskilt tandvårdsbidrag, STB

Bidraget syftar till att hjälpa den som är långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning som bedöms riska tand- och munhälsan. Bidraget kan användas till förebyggande behandlingar så som undersökningar och tandhygienistbehandlingar. 

Bidraget kan uppgå till 600kr/ halvår. Till skillnad från ATB kan bidraget inte sparas från en period till en annan. 

Du kan läsa mer om ATB, högkostnadsskydd och hur man ansöker om STB på Försäkringskassans webbplats