Våra värderingar

Göra skillnad
På Oral Care vill vi göra skillnad. Skillnad för våra patienter både på kliniker och de vi besöker inom den mobila tandvården. Att göra skillnad innebär i förlängningen ofta också att vi gör skillnad för människorna som finns runt omkring. Våra mobila hemtandvårdsteam får ofta höra hur de har gjort skillnad även för anhöriga och personalen runt vår patient. 

Ansvar
Oral Care tar ansvar för den vård vi erbjuder, våra patienters vårdbehov och rätt till tandvård. Det gör vi bland annat genom att ständigt arbeta med kvalitet och kompetensutveckling. Att delta i forskningssamarbeten med etablerade forskare inom erkända universitet, högskolor och läroverk är en självklarhet för oss. Genom det tar vi ansvar och bidrar till utvecklingen av tandvårdsbranschen i Sverige. 

Vi tar också ansvar för vår miljö genom att alltid använda miljöklassade fordon och vara smarta i hur vi använder våra resurser.

Oral Care tar även ansvar för våra medmänniskor genom att stödja insatser för en bättre mun- och tandhälsa hos utsatta grupper i Sverige. 

Förtroende
Genom vårt sätt att bemöta, vårda och behandla patienter och deras information vill vi skapa förtroende som gör att våra patienter känner sig trygga. Vi förtjänar våra patienters förtroende genom att vara öppna, professionella och kvalitetsmedvetna. Som patient hos Oral Care får du bästa möjliga vård och bemötande. 

Flexibilitet
Oral Care är ett innovativt företag som driver och utvecklar den mobila hemtandvården i Sverige. Att vara innovativ kräver flexibilitet. Vårt fokus är alltid patientens behov och förutsättningar, med det som utgångspunkt vill vi erbjuda den bästa tandvården på våra kliniker och inom mobil hemtandvård.
Vi arbetar ständigt för att tandvården ska bli ännu bättre och mer tillgänglig.