Våra värderingar - Oral Care - God munhälsa hela livet!

Våra Värderingar

Att vara en Oral Care:are

Våra värderingar

Kvalitetsfokus och drivet att erbjuda patientfokuserad flexibel tandvård är en självklarhet för oss. Det som förenar oss kollegor på Oral Care är att vi vill göra skillnad för våra patienter.

Att vara en Oral Care:are och vad det betyder för oss sammanfattas i våra värdeord. Orden är inte uppdiktade av en ledningsgrupp, på en konferens någonstans, utan har gemensamt tagits fram av oss alla på Oral Care. Det är vi stolta över. 

Göra skillnad

På Oral Care vill vi göra skillnad. Skillnad för våra patienter, både för dem som besöker våra kliniker och dem vi besöker inom hemtandvården

Vårt bemötande och den tandvård vi ger ska göra bestående skillnad för våra patienter. 

Ansvar

Oral Care tar ansvar för den vård vi erbjuder, våra patienters vårdbehov och rätt till tandvård. Det gör vi bland annat genom att ständigt arbeta med kvalitet och kompetensutveckling.

Att delta i forskningssamarbeten med etablerade forskare inom erkända universitet, högskolor och läroverk är en självklarhet för oss. Genom det tar vi ansvar och bidrar till utvecklingen av tandvårdsbranschen i Sverige. 

Vi tar också ansvar för vår miljö genom att alltid använda miljöklassade fordon och vara smarta i hur vi använder våra resurser.

Oral Care tar även ansvar för våra medmänniskor genom att stödja insatser för en bättre mun- och tandhälsa hos utsatta grupper i Sverige. 

Förtroende

Genom vårt sätt att bemöta, vårda och behandla patienter och deras information vill vi skapa förtroende som gör att våra patienter känner sig trygga.

Vi förtjänar våra patienters förtroende genom att vara öppna, professionella och kvalitetsmedvetna. Som patient hos Oral Care får du bästa möjliga vård och bemötande. 

Flexibilitet

Oral Care är ett innovativt företag som driver och utvecklar den mobila hemtandvården i Sverige. Att vara innovativ kräver flexibilitet. Vårt fokus är alltid patientens behov och förutsättningar, med det som utgångspunkt vill vi erbjuda den bästa tandvården på våra kliniker och inom hemtandvården.


Vi arbetar ständigt för att tandvården ska bli ännu bättre och mer tillgänglig.