Visdomständer - Problem med din visdomstand? - Oral Care

Visdomständer

Visdomstanden sitter allra längst bak i käken och är den tredje molartanden. Visdomständer växer fram runt 17 – 25 års åldern och vanligtvis får man totalt fyra, en i varje käkhalva. Alla får inte visdomständer och det är inte ovanligt att man saknar anlag för en eller flera, alternativt att de sitter kvar i käkbenet livet ut.

Välkommen till Oral Care!

Visdomständer

Visdomständer

Varför får jag problem med min visdomstand?

På grund av visdomständernas position är dem inte alltid problemfria. De kan vara svåra att komma åt och hålla rena vilket leder till kariesangrepp och tandköttsbesvär, de växer även fram sist vilket kan orsaka platsbrist. Visdomständerna kan därför växa snett och trycka på närliggande tand och skada tanden. Tandköttet kan även delvis täcka visdomstanden och orsaka tandköttsfickor och orsaka en bakterieinfektion i tandköttet, så kallad pericoronit. Svullnad, feber, svårigheter att gapa kan då bli en följd av infektionen. Sprider svullnaden sig ner i halsen bör man alltid genast söka vård hos en tandläkare eller läkare.


Visdomständer som ställer till med problem behöver opereras eller tas ut.

Hos oss på Oral Care har du möjlighet att få en tandläkartid inom 24 timmar.