Allmänna villkor vid tidsbokning – Oral Care

Allmänna villkor tidsbokning

Boka tid

Du kan boka tid genom vår onlinebokning eller genom att kontakta den mottagning som du vill boka tid på. 

Av- och ombokning

Du kan av- eller omboka din inbokade tid senast 24 timmar innan, vid uteblivet besök utan att du av- eller ombokat kommer du att faktureras för besöket. Kontakta den klinik du har bokat tid på för av- eller ombokning.

Priser och garantier

Oral Care använder lokal prissättning för undersökning och behandling. Läs mer om priser och garantier här.

Personuppgiftshantering

Oral Care behandlar endast de personuppgifter som krävs för att vi som vårdgivare ska ge våra patienter en god, trygg och säker vård. Alla personuppgifter Oral Care behandlar behandlas i enlighet med Patientdatalagen (2008:355).

För mer information om hur Oral Care behandlar patienters personuppgifter vänligen läs vår ”Patientinformation gällande hantering av personuppgifter”.

Senast uppdaterad 24-01-31