Rotbehandling - Rotfyllning & rådgivning - Oral Care

Rotbehandling

När en tand drabbats av karies eller trauma som lett till att tandens pulpa, beståendes av blodkärl och nerver, kommit till skada behövs en rotbehandling.

Syftet med rotbehandlingen är att eliminera infektionen orsakad av karies och eliminera den exponerade eller nekrotiska pulpan orsakad av tex en fraktur eller trauma. Detta uppnås genom att göra rent tandkronan och rotens inre.

När en tand inte längre är vital, dvs död, kan tandvärken försvinna, detta betyder dock inte att tanden är frisk igen. Tandvärken kan istället komma och gå och problemet kan även komma att bli ännu större och istället behöva eliminera tanden helt.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Rotbehandling

Rotbehandling

Hur går en rotfyllning till?

En rotfyllning kräver minst två behandlingstillfällen. Steg ett är att öppna upp tanden och skapa en väg in till rotkanalen eller rotkanalerna beroende på tand, för att ta bort tandpulpan och göra rent i kanalerna. När tanden är rensad fylls kanalerna med ett bakteriedödande medel som ska verka i ca en månad. En provisorisk fyllning appliceras så länge. Vid nästa besök, om allt ser bra ut fylls tanden med ett gummimaterial, guttaperka som ersätter den skadade vävnaden. Sista steget är att fylla tanden precis som vid en vanlig lagning. Ibland kan en krona behöva göras beroende på hur mycket av tandsubstans som finns kvar.