Barntandvård - Oral Care

Barntandvård

Barntandvården är oerhört viktig och är grunden till en god munhälsa senare i livet. Vi på Oral Care vill hjälpa till att ge Sverige en god tand- och allmänhälsa och skapa en positiv inställning till tandvården i alla åldrar.

Välkommen till Oral Care!

Barntandvård

Barntandvård

Så fungerar barntandvården

Barntandvård

Tandvården i Sverige är avgiftsfri till och med 23 års ålder och vid tre års ålder brukar första fria besöket hos tandläkaren ske. Därefter sker besöken vartannat år, om inte ett behov att kalla barnet oftare finns.

Lista ett barn hos en tandläkare

För att lista ett barn hos Oral Care kontaktar du den lokala kliniken. Beroende på hur bestämmelserna ser ut i din region/landsting hanteras listningen olika. De flesta av Oral Cares kliniker tar emot barn men inte alla. 

Följande Oral Care kliniker tar emot barn och unga upp till 23år. Har du frågor eller funderingar, kontakta aktuell klinik direkt:

Stockholm

Göteborg

Malmö

Mjölby