Tandimplantat - Hur funkar det? - Oral Care

Tandimplantat

Saknar du en eller flera tänder påverkas inte bara ditt utseende utan även din tuggförmåga. Vi på Oral Care vill självklart återskapa leenden samt funktion och med hjälp av tandimplantat är detta möjligt.

Kontakta gärna oss så svarar vi på dina frågor!

Tandimplantat

Vad är tandimplantat?

Ett tandimplantat består av en titanskruv som fästs i käkbenet och fungerar som en konstgjord tandrot. På tandimplantat skruvas sedan en eller flera tandkronor. Titan har en förmåga att växa fast i käkbenet och stimulerar även käkbenet på ett liknande sätt som en riktig tand. Detta hjälper till med att bromsa en snabb förlust av käkbenet. En annan fördel med tandimplantat är att det inte krävs av tandläkaren att slipa och borra i friska närliggande tänder, vilket annars krävs för att ersätta saknade tänder med hjälp av en tandstödd bro.

Hur går behandlingen till?

Tandimplantat

Tandläkaren genomför en genomgripande undersökning med bland annat röntgen för att avgöra om du är en lämplig kandidat. För att kunna fästa implantatet krävs nämligen tillräcklig mängd käkben. Det gäller även att du har bra munhygien och motivationen att hålla en noggrann munhygien för att implantatet ska hålla och inte lossna. 

Om tandläkaren anser att du är en lämplig kandidat kommer du att få en utförlig beskrivning gällande behandlingens olika steg. Det första steget innefattar ett kirurgiskt ingrepp för implementering av titanskruven i käkbenet. Efter detta ingrepp börjar läkningsprocessen och titanskruven ska växa samman med käkbenet och dess vävnader. Denna tid kan variera men brukar ta några månader upp till ett halvår. För att inte behöva gå tandlös får man under tiden löstagbara proteser. När implantatet har växt samman i käkbenet kan tandläkaren fästa tandkronan på implantatet. 

Hos Oral Care möter du alltid legitimerad professionell tandvårdspersonal. Vi ser till att du får en trygg upplevelse hos oss.