Råd och rekommendationer kring coronaviruset - Oral Care

Råd och riktlinjer gällande coronaviruset

Att gå till tandläkaren under coronapandemin

Råd och riktlinjer kring corona

Oral Cares tandläkarmottagningar har öppet som vanligt under coronapandemin. Självklart vidtar vi extra försiktighetsåtgärder och följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Vi välkomnar alla patienter, nya och gamla, men vi ber er ta del av informationen nedan inför ert besök.

Uppdaterat oktober 2021

Socialstyrelsen publicerade 3/11 en rapport som handlar om Covid-19 och dess effekt på tandvården.

Du kan läsa rapporten i sin helhet här.

Resultaten tyder sammanlagt på att det kan finnas en risk för uppdämda vårdbehov i vissa regioner och i vissa patientgrupper, som exempelvis äldre, de med sämre socioekonomiska förutsättningar och de med sämre tandhälsa.

Socialstyrelsen uppmanar till besök hos tandvården, eftersom försämrad munhälsa leder till försämrad hälsa i övrigt.

Symptomfria kliniker

För att besöka en av Oral Cares kliniker är det viktigt att du är symptomfri. Vi rekommenderar dig också att hålla dig uppdaterad kring Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. 

Om du har någon/några symptom såsom hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk eller förlorat lukt- och smaksinne ber vi dig omboka din tid.  

Läs även de lokala allmänna råden som gäller i den region där du bor. Du hittar dem här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/

Rutiner för att undvika smitta

Även när det inte pågår en pandemi i samhället följer våra medarbetare  Socialstyrelsens riktlinjer. Vi har utöver detta även strikta interna hygienrutiner vad gäller rengöringsprocesser, desinfektion av behandlingsrum och sterilisering av utrustning och instrument. 

Självklart är våra medarbetare helt symptomfria när de arbetar och tar emot dig på kliniken.

Tillhör du en riskgrupp?

Vill du skjuta upp en behandling eller undersökning hjälper vi dig självklart med det. Tveka inte att kontakta din Oral Care klinik om du har några frågor, funderingar eller känner dig osäker på hur du ska göra.