Hygien och smittskydd i tandvården - Oral Care

Tandvård

Hygien och smittskydd i tandvården

På Oral Care är upprätthållandet av god hygienisk standard och smittskydd av största prioritet. I denna text belyser vi vikten av dessa aspekter inom tandvården och hur vi på Oral Care upprätthåller dessa principer för att säkerställa din hälsa och trygghet. Vårt mål är att förse dig med relevant och aktuell information så att du känner dig trygg och informerad vid varje besök.

Varför är hygien och smittskydd viktigt? 

Hygien och smittskydd spelar en kritisk roll i tandvården för att förebygga överföring av infektioner och sjukdomar. I tandvårdsmiljöer, där nära kontakt med patienters munmiljö är oundviklig, ökar risken för korskontaminering av bakterier och virus. Detta är särskilt viktigt för äldre patienter som ofta har ett svagare immunförsvar och därmed är mer sårbara för infektioner. Genom att upprätthålla strikta hygienrutiner skyddas både patienter och vårdpersonal effektivt. Dessa åtgärder säkerställer en säker vårdmiljö, minskar risken för smittspridning och upprätthåller en hög standard när det gäller patientvård. 

Oral Cares hygien- och smittskyddsprotokoll 

Vi på Oral Care är dedikerade till att erbjuda högkvalitativ och säker tandvård. Genom att upprätthålla strikta hygien- och smittskyddsstandarder garanterar vi en trygg och säker upplevelse för alla våra patienter. Vi följer noggrant utarbetade protokoll som innefattar följande: 

  • Strikta hygienrutiner: Genom att strikt följa hygienrutiner minimerar vi risken för korskontaminering, vilket är avgörande för en säker vårdmiljö. Detta inkluderar regelbunden rengöring och desinfektion av våra utrymmen och utrustning. 
  • Sterilisering av instrument: Vi använder avancerade metoder för att säkerställa att alla våra verktyg är steriliserade och fria från smittoämnen.  
  • Användning av personlig skyddsutrustning (PPE): Vi följer även noggrant regler för användning av skyddsutrustning som munskydd, handskar och skyddsglasögon, vilket bidrar till ytterligare skydd för både vårdgivare och patienter. 

Uppdateringar och anpassningar till nya riktlinjer 

Vi förbinder oss att kontinuerligt uppdatera och anpassa våra hygien- och smittskyddsprotokoll i enlighet med nya riktlinjer från hälsovårdsmyndigheter, särskilt i ljuset av utmaningar såsom Covid-19 pandemin. Denna dynamiska inställning säkerställer att vi alltid erbjuder den högsta standarden av patientsäkerhet. Genom att vara proaktiva och responsiva till förändringar garanterar vi att vår vård håller sig i framkant när det gäller hygien och säkerhet. 

Din roll som patient 

Som patient har du också en viktig roll i att skapa en säker miljö hos Oral Care. Det är avgörande att du följer våra etablerade hygien- och säkerhetsprotokoll under ditt besök. Detta inkluderar allt från att respektera våra rengöringsrutiner, till att använda tillhandahållen skyddsutrustning. Dessutom är det viktigt att du informerar oss om din hälsostatus, speciellt om du upplever symptom eller har varit i kontakt med någon som är sjuk, för att vi ska kunna vidta nödvändiga åtgärder för att skydda både dig och andra. 

Vi strävar ständigt efter att förbättra och uppdatera våra protokoll för att erbjuda en säker, hygienisk och pålitlig vårdmiljö för alla patienter. Besök vår hemsida för mer information eller för att boka tid hos någon av våra kliniker