Demenstandvård  - Oral Care

Tandvård

Demenstandvård 

Demens är vanligt bland äldre och påverkar bland annat minnet, förmågan att planera, tidsuppfattning och förmågan att utföra vardagliga sysslor. Demens kan även medföra oro och beteendeförändringar hos den drabbade. Sammantaget kan det vara svårt för en person med demens att hantera sin vardag, bland annat personlig hygien som exempelvis daglig tandvård. Att förstå utmaningarna och de specifika behov som demens medför inom tandvården, är avgörande för god munhälsa hos den drabbade. En anpassad tandvårdsrutin är nyckeln till att bibehålla god munhälsa och livskvalitet. 

Hur demens påverkar tandvården  

Personer med demens kan glömma viktiga tandvårdsrutiner som tandborstning och tandtråd. De kan även ha svårt att uttrycka obehag eller smärta i munnen, vilket gör det utmanande att upptäcka problem i tid. Den försämrade förmågan att sköta sin tandvårdshygien ökar risken för munsjukdomar, infektioner och karies. Detta kan i sin tur leda till försämrad allmänhälsa och välmående. 

Muntorrhet är ett vanligt problem 

Muntorrhet är ett vanligt problem för personer med demens. Det beror ofta på minskad salivproduktion och kan förvärras av vissa mediciner. Denna torrhet kan leda till svårigheter att tala, äta, och ökar risken för tandproblem. Regelbunden munvård och användning av fuktgivande produkter är därför viktiga för att upprätthålla god munhälsa hos demenspatienter. 

Högfluortandkrämer är ett bra alternativ 

Användning av högfluortandkrämer kan också vara särskilt fördelaktigt. Fluor stärker tänderna och motverkar karies, vilket är viktigt eftersom regelbunden tandborstning kan vara svårare att upprätthålla. 

Vårdpersonal kan arbeta förebyggande 

Vårdpersonal kan arbeta förebyggande på flera sätt för att upprätthålla och förbättra munhälsan hos patienter, speciellt hos personer med demens:  

  • Informera patienter och deras anhöriga om vikten av god munhygien och dess inverkan på allmänhälsan. 
  • Se till att regelbundna tandläkarkontroller sker för att kontrollera patientens munhälsa. 
  • Skapa och se till att regelbundna tandvårdsrutiner upprätthålls, även om det kräver påminnelser eller assistans. 
  • Kommunicera tydligt och lugnt, anpassat till patientens förståelse. 

Varför är det viktigt med regelbundna läkarkontroller? 

För personer med demens är regelbundna tandläkarkontroller som sagt ännu viktigare för att upprätthålla god munhälsa. Regelbundna besök hos tandläkaren hjälper till att tidigt identifiera och behandla sådana problem, och säkerställer att patienter med demens får anpassad och förebyggande tandvård. Vår erfarna personal är utbildad för att hantera dessa speciella behov och ger varje patient bästa möjliga tandvård.  

Hemtandvårdens fördelar  

Oral Care erbjuder hemtandvård i flera regioner i Sverige. Det är en tjänst som är idealisk för personer med demens. Hemtandvård innebär att: 

  • Tandvårdspersonal besöker patienten i hemmet, vilket skapar en tryggare och mer bekant miljö, utan påfrestande resor och väntetider.  
  • Regelbundna besök kan bokas och rutiner kan anpassas individuellt för att ge bästa möjliga tandläkarvård. 
  • Tillgång till årlig munhälsobedömning av tandhygienist utan kostnad 
  • Samverkan med andra vårdgivare underlättas vilket säkerställer en helhetsbild av patientens hälsa. 

Vad krävs för att få hemtandvård? 

Vid omfattande omsorgsbehov har patienten rätt till Tandvårdsstödsintyg. Tandvårdsstödsintyg krävs för att kunna få hemtandvård och visar att du är berättigad nödvändig tandvård. Här kan du läsa mer on Tandvårdsstördsintyg 

Boka tid hos någon av våra kliniker eller lista dig till Oral Cares hemtandvård. Varmt välkommen!