Brygga tand - Oral Care

Tandprotes

Brygga tand

Ett hälsosamt leende är inte bara utseendemässigt viktigt, utan spelar även en stor roll i vårt välbefinnande. De spelar även en praktisk roll i våra dagliga aktiviteter, från att tugga maten till att forma vårt tal. Därför är det viktigt att du gör vad du kan för att ta hand om och skydda dina tänder. Ibland kan dock olika faktorer leda till att en eller flera tänder går förlorade. För att inte låta en tand sänka din livskvalitet kan tandläkare rekommendera en rad olika åtgärder. En av dem är tandbryggning, som vi går igenom idag.

Vad är en tandbrygga?

En tandbrygga finns inom kategorin fast protetik och ersätter en eller flera saknade tänder. Bryggan består av en konstgjord tand, som tandläkaren med hjälp av två tillhörande tandkronor fäster på de intilliggande tänderna. Att skapa en tandbrygga är en relativt krävande behandling där båda granntänderna ska borras för att kunna få på sig tandkronorna. Den konstgjorda tanden fyller ut det tomrum som den förlorade tanden skapat och återställer därmed både tandradens funktion och utseende.

Hur skapas en brygga för en tand

Konsultation

Inledningsvis behöver din tandläkare göra en noggrann undersökning och utvärdering av dina tänder. Tandläkaren kommer att bedöma din tandhälsa, utföra röntgen och diskutera olika behandlingsalternativ med dig.

Förberedelse av tänderna

Om ni kommer fram till att en tandbrygga är den rätta vägen att gå kommer tandläkaren förbereda de omliggande tänderna. Det gör tandläkaren genom att avlägsna en del av tändernas emalj och på så sätt frigöra plats för bryggan.

Avtryck och eventuell provisorisk brygga

Efter förberedelserna av sidotänderna tar man ett avtryck av ditt bett. Med hjälp av avtrycket skapar tandläkaren en exakt modell av din tandrad, som man sedan använder vid tillverkningen av din tandprotes. Ibland sätter tandläkaren dit en temporär brygga för att skydda de förberedda tänderna medan du väntar på att den permanenta protesen blir klar.

Tillverkning och anpassning

Med hjälp av modellen av din tandrad tillverkas tandbryggan baserat på ditt tandavtryck och tandläkarens specifikationer. Bryggan blir tillverkad så att både färgen och formen av dina befintliga tänder ser så naturlig ut som möjligt.

Tandbryggan sätts på plats

När den permanenta bryggan är klar återvänder du till tandläkaren och får den fäst på plats. Tandläkaren ser till att justera passformen och kontrollerar ditt bett för att säkerställa optimal komfort och funktion.

Fördelar och nackdelar med tandbrygga

Att ersätta förlorade tänder med tandbryggor kommer med flera fördelar, som bland annat återställd tuggförmåga, bibehållen ansiktsstruktur och bättre artikulerat tal. De hjälper även utseendemässigt till och återställer ditt leende till hur det såg ut innan tandförlusten. En till stor fördel är att tandbryggor är en mindre invasiv behandling till skillnad från tandimplantat.

Behandlingen med tandbryggor kan emellertid medföra vissa risker däribland belastningen på sidotänder. Tandbryggan kan sätta extra tryck på de angränsande tänderna, vilket kan leda till tandproblem i framtiden. När sidotändernas emalj avlägsnas ökar risken för karies och andra komplikationer på tidigare friska tänder. Dessutom kan tandbryggor i vissa fall orsaka obehag och irritation i munnen. När en tand saknas och ingen rot stimulerar benet kan det också leda till benresorption även kallat käkbensförlust.