Tandsten

Tandsten bildas av plack som mineraliseras av ditt saliv

Vad är tandsten?

Tandsten bildas när bakteriebeläggningar på tänderna, plack, förhärdas. Detta sker när plack som inte avlägsnas mineraliseras av salivens mineraler.

Tandsten kan uppstå både ovanför och under tandköttskanten och kan leda till tandköttssjukdomar om det inte behandlas.

Symtom på tandsten

  • En grynig känsla på tänderna som du kan känna med din tunga.
  • Missfärgningar på tänderna, ofta brun eller gul.
  • Blödande tandkött vid borstning.

Orsaker till tandsten

Mängden tandsten och hur snabbt det bildas varierar från person till person. Här är några orsaker:

  • Genetik: Vissa personer är mer benägna att utveckla tandsten på grund av sina genetiska förutsättningar.
  • Diet: Mat och dryck som du konsumerar kan påverka bildningen av tandsten, särskilt de som är höga i socker och stärkelse.
  • Salivens sammansättning: Höga nivåer av mineralsalter i saliven kan påskynda processen för tandstensbildning.
  • Rökning: Rökare löper en större risk att utveckla tandsten jämfört med icke-rökare, på grund av de negativa effekterna tobak har på munhälsan.

Tandsten måste tas bort av tandläkare

Tandsten kan inte försvinna av sig själv. När den väl har bildats måste den tas bort av en tandläkare eller tandhygienist.

Genom att vara hålla en god munhygien kan du förebygga tandsten.

Tandstensborttagning hos tandläkare

En tandläkare tar bort tandsten genom användning av specialverktyg som ultraljud och särskilda instrument.

Ultraljudet bryter upp tandsten med vibrationer, särskilt längs tandköttskanten och under tandköttsfickor, medan instrumenten används för att skrapa bort eventuella återstående tandstensavlagringar och jämna ut tandytan.

Processen avslutas ofta med polering för att göra tänderna släta och minska risken för ny plackbildning.