Boknings- och betalningsvillkor

Boknings- och betalningsvillkor omfattar onlinebokning och Mina Sidor.

1. Tillämpande och omfattning

1.1. Bokningsvillkoren gäller vid bokning genom H.F Oral Care AB, org.nr. 556346-4840, Oral Cares digitala plattform med tillhörande tjänster som onlinebokning och Mina Sidor.

Kontaktuppgifter

2. Bokningsvillkor

2.1. Du kan boka dina besök och behandlingar digitalt genom Oral Cares Onlinebokning och Mina sidor. Genom att bekräfta din bokning ingår du ett avtal med Oral Care om de avsedda tjänsterna. I och med detta godkänner du att angivet mobilnummer och e-postadress används för kommunikation som gäller din bokning. Det innefattar bekräftelser på av/ombokning samt påminnelser inför ditt besök eller möjlighet att fylla i ex. en hälsodeklaration.

2.2. Första gången du gör en online-bokning skapas ett individuellt “Mina Sidor”-konto som du sedan har tillgång till via BankID. “Mina Sidor”-kontots syfte är att erbjuda ett enkelt och smidigt sätt att administrera din profil och din bokning samt ta emot och läsa information från Oral Care. Du ansvarar för att hålla din profil uppdaterad och korrekt.

2.3. Du har alltid rätt att avboka eller omboka ett besök. Om avbokningen eller ombokningen inte görs inom 24 timmar från det avtalade tillfället förbehåller sig Oral Care rätten att debitera halva kostnaden för avsedd behandling eller undersökning.

2.4. Endast besöksbokningar som är gjorda online och revisionskallelser för regelbunden undersökning är möjliga att omboka online eller via Mina sidor. Revisionskallelser ska avbokas direkt hos behandlande mottagning.

2.5. En bokning bekräftas genom SMS eller e-postmeddelande till angivet mobilnummer eller e-postadress. Bekräftelse skickas oavsett on bokningen avser en ny bokning, ombokning eller avbokning. Om du inte får någon bekräftelse inom 30 minuter ombeds du kontakta Oral Cares kundtjänst.

3. Hälsodeklaration

3.1. Inför besök förbehåller sig Oral Care rätten att begära in en elektronisk hälsodeklaration alternativt att uppdatera befintlig hälsodeklaration. Det är ditt ansvar att informera Oral Care om eventuella sjukdomar, läkemedel, missbruk eller allergier som är av betydelse för besöket.

4. Priser och betalningsvillkor

4.1. Du betalar det pris som framgår av prislistan vid bokningstillfället. Skulle priset ha ändrats mellan bokningstillfälle och besöket gäller priset vid bokningstillfället.

4.2. Alla priser anges inklusive moms men exklusive eventuella tandvårdsbidrag om inte annat uttryckligen framgår. Tillkommande kostnader för eventuell vidare behandling presenteras av behandlande tandläkare/tandhygienist i form av kostnadsförslag vid behandlingstillfället.

4.3. Du betalar ersättning för besöket efter genomförd undersökning eller behandling. Betalning sker på aktuell mottagning plats med de betalmetoder som erbjuds där.

4.4. Alla mottagningar accepterar de vanligaste betal- och kreditkorten. Utöver kortbetalning erbjuds olika typer av delbetalningsmöjligheter. Även Swish accepteras av de flesta mottagningar. Information om vilka betalmetoder som erbjuds på vilka mottagningar finns att läsa på respektive klinik.

5. Behandling av personuppgifter

5.1. Vid besöksbokning samlar vi in ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter samt uppgifter om vad undersökningen eller behandlingen avser. Inför besök inhämtas även i vissa hälsouppgifter (hälsodeklaration). De uppgifter som samlas in är nödvändiga för att vi ska kunna utföra patientsäker vård och uppfylla gällande lagar och myndighetskrav. Samtidigt upprättas ett registerkort i vårt elektroniska journalsystem.

5.2. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi till vår integritetspolicy. I integritetspolicyn hittar du information om hur och varför Oral Care samlar in och i övrigt behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har som patient och hur dessa rättigheter kan utövas.