Tandkrona  - Oral Care

Tandimplantat

Tandkrona 

En tandkrona fungerar som ett skyddande skal för en tand som skadats av karies, en stor fyllning, eller av andra orsaker där tandens ursprungliga styrka och form behöver återställas. Den ersätter tandens yttre del helt och syftar till att återskapa tandens naturliga utseende och funktion.

Vad är en tandkrona? 

En tandkrona består vanligen av porslin, metall, eller en kombination av dessa material. Valet av material beror på krav på estetik, funktion, och plats i munnen. Porslin är populärt för sin förmåga att efterlikna den naturliga tandens utseende, medan metallkronor erbjuder större styrka och hållbarhet. 

Tandkronans användningsområden 

  • Stora kariesangrepp: När en tand har en omfattande skada som inte kan åtgärdas med en vanlig fyllning. 
  • Efter rotfyllning: För att skydda den behandlade tanden och återställa dess funktion. 
  • Spruckna tänder: För att förhindra ytterligare sprickbildning och skada. 
  • Estetiska skäl: För att förbättra utseendet på missfärgade eller dåligt formade tänder. 

När en lagning inte räcker till 

I vissa fall är en tand så pass skadad att en vanlig lagning inte räcker till för att återställa dess form, funktion och styrka. En fyllning erbjuder begränsad återuppbyggnad och kan inte alltid garantera den strukturella stabilitet som en skadad tand kräver. En tandkrona blir då ett bra behandlingsalternativ, eftersom den helt täcker tanden och ger ett omfattande skydd mot ytterligare försämring. Denna metod förstärker tanden genom att erbjuda ett robust lager som effektivt hanterar tuggtrycket, vilket minimerar risken för framtida problem. 

Alternativa behandlingsmetoder 

Förutom tandkronor finns andra protetiska behandlingsalternativ som kan vara lämpliga beroende på situationen: 

  • Skalfasader: Tunnare än kronor och fästs på tandens framsida för att förbättra utseendet. 
  • Tandbroar: Används för att ersätta en eller flera saknade tänder genom att fästa på de intilliggande tänderna.
  • Tandimplantat: En permanent lösning för att ersätta saknade tänder, där en titanrot implanteras i käkbenet.
  • Tandproteser: Avtagbara alternativ för att ersätta flera saknade tänder eller hela tanduppsättningar. 

Tandkrona eller tandbro? 

Skillnaden mellan en tandkrona och en tandbro är framför allt deras funktion och användningsområde. En krona täcker och skyddar en enskild tand, medan en bro används för att fylla gapet där en eller flera tänder saknas. Bron fästs på de intilliggande tänderna, som kallas för pelartänder eller stödtänder. De slipas ner och fungerar som ett stöd för bron så att du ska få tillbaka tuggförmågan och andra saknade funktioner.  

Förebyggande åtgärder 

För att undvika behovet av en tandkrona är det viktigt att upprätthålla en god munhygien genom regelbunden tandborstning, användning av tandtråd, och regelbundna tandläkarbesök för att förebygga tandproblem innan de utvecklas. 

Tandkrona hos Oral Care 

Vi erbjuder skräddarsydda tandkronor som återskapar funktion och estetik för skadade tänder. Vi använder den senaste tekniken för att säkerställa att din behandling blir både effektiv och bekväm. 

Att ta hand om sin munhälsa är en livslång resa. Genom att välja oss får du tillgång till kvalificerad och omsorgsfull tandvård som hjälper dig att bibehålla ett friskt leende. Kontakta oss idag för att undersöka om du är i behov av en tandkrona eller annan protetik. Vårt mål är att ge dig en trygg tandvårdsupplevelse med bästa möjliga resultat.