Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) är ett statligt bidrag som syftar till att uppmuntra vuxna att regelbundet besöka tandläkaren för undersökningar och förebyggande vård. Det är ett ekonomiskt stöd som du kan använda för att täcka delar av dina tandvårdskostnader.

Så fungerar det allmänna tandvårdsbidraget

Det allmänna tandvårdsbidraget är knutet till dig. Ditt ATB betalas ut automatiskt den 1 juli varje år och finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Du behöver inte ansöka om bidraget.

Bidraget är giltigt i två år från utbetalningsdatumet.

Du kan använda ditt ATB på alla Oral Cares kliniker. Bidraget dras av direkt på din tandvårdsräkning och syns på ditt kvitto.

Räkna ut ditt allmänna tandvårdsbidrag

Beloppet du får i ATB beror på din ålder:

  • 24–29 år: 600 kronor per år
  • 30–64 år: 300 kronor per år
  • 65 år och äldre: 600 kronor per år

Barn och ungdomar under 24 år omfattas av barntandvård och får därför inget allmänt tandvårdsbidrag.

Behandlingar som ingår i ATB

Du kan använda ditt ATB för de flesta typer av allmäntandvård, inklusive:

Du kan inte använda ditt ATB för estetiska behandlingar som tandblekning.