Rotfyllning

Behandling mot infekterad eller inflammerad tand

Vad är en rotfyllning?

En rotfyllning är en tandbehandling som görs för att rädda en tand där tandens inre mjukvävnad med nerver och blodkärl har blivit inflammerad eller infekterad.

Inflammationen eller infektionen kan orsakas av karies, sprickor i tanden eller trauma.

När behövs en rotfyllning?

En rotfyllning kan behövas om du upplever:

  • Svår tandvärk, särskilt vid tuggning eller tryck.
  • Långvarig känslighet för värme eller kyla.
  • Missfärgning av tanden.
  • Svullnad och ömhet i tandköttet runt den drabbade tanden.

Upplever du något av ovan symtom bör du boka tid för undersökning hos tandläkare.

Boka tid för rotfyllning

Om du behöver en rotbehandling kan du kontakta din klinik eller fylla i formuläret nedan.

"obligatorisk" indicates required fields

Namnobligatorisk
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Hur går en rotfyllning till

Varje rotfyllning är unik och behandlingen är anpassad efter din specifika situation.

Vanligtvis inleds en rotfyllning med en undersökning och kräver minst två besök hos tandläkaren, samt efterkontroll.

Nedan följer en kort beskrivning av de vanligaste stegen:

Undersökning och röntgen

Tandläkaren undersöker noggrant din tand och tar röntgenbilder för att bedöma skadans omfattning och utforma en behandlingsplan.

Förberedelse inför rotfyllning
  • Vid behov avlägsnas infekterad vävnad genom borrning.
  • Ett skyddande gummiduk (kofferdam) placeras runt tanden för att förhindra kontaminering från bakterier och saliv.
  • Tanden rengörs noggrant med en bakteriedödande lösning.
  • Lokalbedövning ges för att säkerställa en så behaglig upplevelse som möjligt. Bedövningsbehovet varierar beroende på tandens tillstånd.
Avlägsnande av tandnerven – pulpan

Tandläkaren öppnar tanden för att avlägsna den inflammerade eller infekterade pulpan. Rotkanalerna rengörs och desinficeras. I vissa fall behöver rengöringsmedlet verka i cirka en månads tid, då sätts en tillfällig fyllning in.

Tanden fylls

Rotkanalerna fylls med ett naturmaterial, guttaperka. Därefter fylls tanden med vanligt fyllningsmaterial. Tanden förseglas för att förhindra att bakterier tränger in.

Återbesök

Ytterligare besök kan behövas för att säkerställa läkning och för att eventuellt sätta på en tandkrona. Kronan skyddar och stärker den rotfyllda tanden, vilket förlänger dess livslängd.

Hur länge håller en rotfyllning?

En väl utförd rotfyllning kan hålla livet ut om du bibehåller en god munhygien och regelbundna tandläkarbesök.

Ibland kan en rotfylld tand behöva göras om om infektionen återkommer eller om tanden skadas.

Vad kostar en rotfyllning?

Kostnaden för en rotfyllning varierar beroende på tandens placering i munnen, antalet rotkanaler och om en krona behövs.

När tandläkaren tar fram en behandlingsplan får du ett prisförslag för din behandling.

Gör en rotfyllning ont?

Alla är olika känsliga för smärta, men tack vare modern bedövning behöver en rotfyllning inte vara mer smärtsam än att laga ett hål.

Viss ömhet och smärta kan förekomma efter behandlingen, men det kan vanligtvis hanteras med receptfria smärtstillande medel.

Alternativ till rotfyllning

Ett alternativ till rotfyllning är att ta bort den drabbade tanden. Det kan dock leda till problem med tuggning, tal och estetik.

Du kan alltid fråga din tandläkare om olika alternativ för att fatta ett bra beslut för dig.