Tandimplantat före efter - Oral Care

Tandimplantat

Tandimplantat före efter

Att sakna en eller flera tänder i munnen är något som många i första hand tror är en estetisk fråga, men det är långt ifrån så enkelt. Avsaknaden av tänder påverkar vår tuggförmåga och förmåga att äta. Men det påverkar också käkbenets hälsa eftersom tandrötterna stimulerar käkbenet och håller det intakt. Med hjälp av tandimplantat kan du få ditt normala bett tillbaka om du förlorat tänder. Titanskruven som ersätter tandroten stimulerar käkbenet och en nedbrytning av det förebyggs. Att det blir en stor skillnad för munhälsan med tandimplantat före efter, råder det ingen tvekan om.

Utveckling de senaste åren

Det har skett en utveckling de senaste åren inom tandimplantatstekniken. Både hur kostsamt det varit att göra tandimplantat, men också utfallet av tekniken. Att göra tandimplantat är idag enklare och säkrare. Det ger fina resultat och metoden har idag många nöjda kunder världen över.

Ingreppet görs oftast med lokalbedövning, på samma sätt som när du ska laga en tand. Det gör att du i princip inte känner någonting under ingreppet. Men däremot kommer du sannolikt att ha värk efteråt och komma att behöva smärtstillande preparat. Din tandläkare hjälper dig givetvis här, så att du får den eftervård som krävs.

Beslutet att göra ett tandimplantat

Att göra ett tandimplantat kan för många vara ett stort beslut. Tankar och överväganden fram och tillbaka är vanligt och det är givetvis viktigt att ta sig tid att tänka igenom det hela. Du kan även prata med andra som redan har gjort tandimplantat för att ta del av deras erfarenheter.

På Oral Care har vi lång erfarenhet av att sätta in tandimplantat. När du kommer på ett inledande besök hos oss tar vi en röntgen för att avgöra om tandimplantat är möjligt att genomföra på dig. Vi kommer också att gå igenom din tandhälsa överlag och titta på hur du sköter om dina tänder. För att tandimplantat ska bli lyckat krävs det nämligen god munhygien och motivation för att klara av egenbehandlingen efteråt.

De flesta kan dock låta göra tandimplantat. Ett undantag är om du har för lite käkben att fästa titanskruvarna i. Ibland går käkbenet då att bygga upp, men ibland är det inte möjligt.

En annan anledning till att det inte går att göra tandimplantat är olika sjukdomar eller viss medicinering. Obehandlad diabetes kan vara en försvårande faktor vid en operation och i det fallet måste diabetesen behandlas först. Tandläkare rekommenderar heller inte tandimplantat till barn och ungdomar, eftersom käkbenet inte är färdigutvecklat.

Att tänkta på efter du har gjort tandimplantat

När du har gjort ett tandimplantat finns det några saker att tänka på. Här kommer tandläkaren att ge dig exakta rekommendationer om vad du ska äta och vad du bör undvika.

Din tandläkare kommer även att ge dig lämpliga preparat så att du kan hålla munnen ren för att minska risken för infektioner tiden efter ingreppet. Det är mycket viktig att du följer anvisningarna för att ge kroppen bästa möjliga förutsättningar att läka så att titanskruven kan växa fast i käkbenet.