Tandimplantat och eftervård - Oral Care

Tandimplantat

Tandimplantat och eftervård

Du kan behöva sätta in ett tandimplantat av flera olika anledningar. Kanske har du skadat en tand som till följd av det har förlorats eller så har den varit så pass angripen av karies att den inte går att rädda. Eftersom det är ett relativt stort ingrepp med tandimplantat blir eftervård viktigt om du vill ha ett hållbart resultat.

Viktigt med munhygien

En av de viktigaste faktorerna när det gäller tandimplantat och eftervård är din munhygien. Självklart är munhygien alltid viktigt, men det blir extra viktigt vid stora ingrepp som till exempel ett tandimplantat. Det första steget i processen är att operera in en titanskruv i tandbenet. Innan tandläkaren kan utföra nästa steg ska titanskruven växa fast i käkbenet. Nu är det mycket viktigt att du håller god munhygien för att infektioner inte ska uppstå.

Du kommer att få instruktioner av din tandläkare vad du får äta och hur du ska utföra din tandhygien. Om problem i det här steget uppstår finns risk att titanskruven inte växer fast ordentligt. Du kan även behöva plocka ut skruven för att låta infektionen läka och sedan påbörja processen igen.

Om du skulle få akut tandvärk under läkningstiden är det viktigt att du söker hjälp direkt. Vänta inte med att din tandläkarmottagning öppnar utan ta kontakt med akut tandvård. Infektioner i munnen kan nämligen vara mycket skadliga för din hälsa.

Ta hand om ditt tandimplantat

När tandimplantatet är helt läkt bör du kunna äta precis som vanligt med tanden. Men precis som med dina riktiga tänder kommer det att krävas att du också tar hand om ditt tandimplantat. Även tiden efter att tandimplantatet har läkt kan räknas som eftervård. Det är nämligen mycket viktigt att du ser till att hålla rent runt om din nya tand för att komplikationer inte ska uppstå.

Som vanligt bör du alltid borsta tänderna två gånger om dagen. Även om ditt tandimplantat inte kan få karies, kan du få en infektion runt implantatet, vilket gör det viktigt att borsta på och runt om. Du ska inte använda vanlig tandtråd utan en speciell tandtråd som är något tjockare. Den är framtagen just för tandimplantat och din tandläkare hjälper dig att hitta rätt produkt.

En del av eftervården består av att besöka tandläkare regelbundet. Under själv processen med att sätta in implantatet och under läkningstiden kan besöken bli relativt frekventa. När läkningsprocessen är över bör du precis som alltid gå till tandläkaren med jämna mellanrum för att hålla god munhälsa.

Risker om du inte sköter eftervården

Ett tandimplantat är ett stort kirurgiskt ingrepp och självklart finns det även risker. Sköter du eftervården uppstår sällan komplikationer, men det är viktigt att du är noggrann och följer tandläkarens instruktioner. En akut infektion i munnen kan i värsta fall bli livshotande.

Om titanskruven och tandimplantatet behöver tas ut finns det en stor risk att det inte kommer gå att sätta in ett implantat där igen. Käkbenet kan ta skada och det finns ingen garanti för att det blir tillräckligt starkt för att kunna skruva in ytterligare en titanskruv på samma plats.