Referenspriser tandvård - Oral Care

Tandvård

Referenspriser tandvård

Att veta vad du kommer att få betala hos tandläkaren kan vara svårt. När det kommer till referenspriser och högkostnadsskydd inom tandvården är det många som har mindre koll. Många har därför inte en aning om hur dyrt eller billigt besöket kommer att bli. Det kan vara svårt att navigera sig då vi har fri prissättning på tandvård i Sverige, men här nedan ska vi redogöra för hur bestämmelserna ser ut och vad du bör tänka på.

Vad är ett referenspris?

Begreppet referenspris är helt enkelt en bestämmelse kring normalpriset på ett visst ingrepp eller en viss behandling. Nu kommer vi att titta lite närmare på vad referenspriser är och hur de påverkar din tandläkarräkning.

Högkostnadsskydd

För att alla ska ha råd med tandvård finns i Sverige ett så kallat högkostnadsskydd. Detta innebär att staten helt enkelt går in och betalar en del av de ingrepp och behandlingar som överstiger en viss summa, vilken här är bestämd till 3000 kronor. Efter att kostnaden nått 3000 kronor får man en rabatt på kostnaderna över 3000 kr.

Referenspriser

Du bör vara medveten om att tandläkarkliniker i Sverige har fri prissättning. Det innebär att behandlingarna kan kosta olika mycket på olika kliniker och vissa behandlingar kan snabbare nå upp till 3000 kronor på olika kliniker.

Varje år utfärdas därför referenspriser av TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket). Genom att titta på dessa kan du se hur mycket man beräknar att en viss behandling ska kosta och därmed hur mycket du kommer att bli ersatt för.

Om en klinik har högre priser än referenspriset så adderas priserna för behandlingarna från referenspriserna. Summan som sen överstiger 3000 kr får man då 50% rabatt på. Behandlingskostnader som överstiger 15000 kr får man 85% rabatt på. Har en klinik lägre priser än referenspriset så tar det alltså längre tid att komma upp till 3000kr.

Priserna varierar

Att tandläkarklinikerna i Sverige kan sätta ett eget pris på sina behandlingar gör att priserna kan variera lite från klinik till klinik. Olika matbutiker har olika priser på samma produkter och samma princip kan appliceras på tandvården.

Kostnaderna för samma behandlingar kan variera mellan kliniker. Referenspriserna är satta efter material på olika behandlingar, till exempel har porslinkrona och kompositkrona olika referenspriser. Den summa som referenspriserna och högkostnadsskyddet täcker kommer därför också att variera.

Pris före behandling

Det första som bör hända är att du som patient får ett prisförslag på vad behandlingen kommer att kosta. Om du inte direkt får denna information finns det ingen skam i att fråga. Du som betalande patient har rätt att veta hur mycket pengar som behandlingen i fråga beräknas kosta.

Sammanfattning

Förhoppningsvis har du nu lite bättre koll på vad du kommer att betala nästa gång du går till tandläkaren. Glöm inte bort att kolla upp referenspriset på förhand och alltid fråga om vad behandlingen kommer att kosta!