Lån för tandvård - Oral Care

Tandvård

Lån för tandvård

Att ta hand om din munhälsa är viktigt. Det är många som någon gång är med om att de inte har råd för de behandlingar som de skulle behöva. I Sverige har vi därför olika tandvårdsstöd som finns till för att hjälpa dig att betala för den tandvård du behöver. Det finns ett allmänt tandvårdsbidrag, ett särskilt tandvårdsbidrag samt ett högkostnadsskydd. De går att nyttja för tandvård som inte är kosmetisk. I de fall där bidrag och högkostnadsskydd inte räcker till, finns det även möjlighet att få lån för att täcka tandvårdskostnader.

Tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd

Det allmänna tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet behöver du själv inte ansöka om. Försäkringskassan betalar ut stödet direkt till tandvårdskliniken och du betalar bara för det som bidrag och skydd inte täcker. Annorlunda är det för det särskilda tandvårdsbidraget, som du be

Det allmänna tandvårdsbidraget är mellan 300 och 600 kronor om året. Hur mycket du får i allmänt tandvårdsbidrag beror på hur gammal du är. Bidraget sparas i upp till två år och du kan till exempel använda det när du gör din årliga undersökning, eller för andra behandlingar.

Det särskilda tandvårdsbidraget ges till dem med viss sjukdom eller viss funktionsnedsättning som innebär en risk för försämrad tandhälsa. Syftet med det särskilda tandvårdsbidraget är att de här personerna ska kunna ta del av exempelvis förebyggande tandvårdsbehandlingar.

Högkostnadsskyddet kan du få när dina tandvårdskostnader under ett och samma år överstiger 3 000 kronor. Ditt högkostnadsskydd ersätter 50 % av dina tandvårdskostnader mellan 3 000 kronor och 15 000 kronor. När dina kostnader överstiger 15 000 kronor ersätter Försäkringskassan 85 %. Det är dock viktigt att komma ihåg att skyddet utgår ifrån statens referenspriser för tandvård.

Lån för tandvårdsbehandling

Tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet finns för att skydda dig mot höga tandvårdskostnader. Det finns dock tillfällen då det inte räcker till och du kan behöva hjälp med lån för tandvård. Idag finns flera finansbolag som erbjuder lån specifikt för att du ska ha råd att genomgå tandvårdsbehandling.

Det finns också bolag som kan erbjuda lån för tandvård som är kosmetisk. Behandlingar som till exempel tandblekning och skalfasader räknas som estetisk tandvård. Eftersom de inte är nödvändiga behandlingar för en god munhälsa ingår de inte i ditt högkostnadsskydd för tandvård.

Många kan uppleva att utseendet på deras tänder negativt påverkar hur de upplever sociala situationer. För dem kan därför olika typer av estetisk tandvård, där vi exempelvis korrigerar sneda eller trasiga tänder, ha en betydande inverkan på det psykiska välbefinnandet. I de här fallen, där tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd inte täcker kostnaderna, kan lån för tandvård vara till stor hjälp.

Tandvårdsbehandlingar hos Oral Care

Hos oss på Oral Care erbjuder vi både allmäntandvård och estetisk tandvård. Vi kan hjälpa dig med allt från tandreglering till tandproteser och bettskena. Till allmäntandvård räknas behandlingar som alltid täcks av tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd. Det kan bland annat vara undersökningar, lagningar och rotbehandlingar.

Är du osäker på vilka behandlingar som tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet täcker, är du alltid välkommen att kontakta oss med frågor. Är du i behov av att genomgå en behandling där du kan komma att behöva ta lån för tandvård, kan vi ge dig råd och stöd.