Högkostnadsskydd tandvård - Implantat - Oral Care

Tandvård

Högkostnadsskydd tandvård – Implantat

Hur mycket ett implantat kostar kan variera, att ge ett exakt pris på slutsumman är därför svårt. Priset varierar från person till person beroende på behandlingens omfattning. Vid implantat påverkas priset av individuella förutsättningar och det kan handla om vilken tand det är som ska ersättas. Men också vilket material du önskar att ha samt vilka förberedande behandlingar du behöver innan själva implantatet.

Priset på dina konstgjorda tänder varierar

En tand brukar kosta allt mellan 20 000 – 30 000 kronor och är det så att du vill passa på att ersätta flera tänder under samma behandling brukar priset bli lägre per tand. Är det så att det finns nödvändiga skäl att ersätta dina tänder så kan du använda dig av högkostnadsskyddet.

Det kan till exempel handla om att det är nödvändigt att göra tandimplantat för att främja funktioner i munnen. Det är viktigt att du ska kunna tugga maten ordentligt och är det så att du har för dåliga tänder för detta kan dina implantat omfattas av högkostnadsskyddet.

Högkostnadsskydd implantat

Försäkringskassan kan till viss del betala för tandvård. Det innebär att Försäkringskassan täcker 50% av de kostnader som enligt referenspriset överstiger 3 000 kr. Är det så att priset för dina tandimplantat (enligt referenspriset) överstiger 15 000 kronor går högkostnadsskyddet in och ersätter 85 % på kostnader som överstiger 15 000 kr.

Priset beror på vilken tandläkare du väljer

De avgifter du får betala varierar också utifrån vilken tandläkare du väljer. Är det så att du vill gå till en tandläkare med specialistutbildning så kostar det mer än om du väljer att gå till allmäntandläkare. Oftast behöver man en remiss för att få träffa en tandläkare med specialistutbildning. Dock kan du förvänta dig ett optimalt resultat om du väljer den förstnämnda.

Chansen för att få ett bra och lyckat resultat är större om du väljer att gå till en specialist då utöver sin tandläkarexamen har en specialistutbildning på tre till fyra år, samt att de endast arbetar med sitt specialistområde. Tack vare högkostnadsskyddet blir inte kostnaden hos en specialistutbildad tandläkare mycket högre. Det är bra för dig som vill lägga lite extra på dina nya tänder.

Få tillbaka ditt leende igen

Implantat kan i vissa fall behövas då du tappat tänder. Är det så att du saknar vissa tänder i munnen kan detta påverka ditt självförtroende då du inte känner dig bekväm med att le och visa dina tänder. Vidare påverkar det också din förmåga att tugga den mat du äter.

Vid ett tandimplantat fäster tandläkaren en konstgjord tandrot i tandköttet. Den består av en titanskruv, med en konstgjord tand ovanpå. Titan, vilket är ett metalliskt grundämne, har en förmåga att stimulera benet precis som en riktig tand gör. Detta leder till att käkbenet håller sig intakt och inte bryts ner som det vanligtvis skulle ha gjort när tänder saknas.

Trygg upplevelse hos oss på Oral Care

För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med vår tandvård. Inför att du ska göra tandimplantat genomför vi en röntgen för att kontrollera om just du kan ha implantat. Hos oss möter du alltid professionella tandläkare och tandhygienister och vi gör allt vi kan för att göra dig nöjd.

https://styling4u.se/

Tandläkarvård hemma?
Vi är störst i Sverige på mobil hemtandvård