Försäkringskassans referensprislista för tandvård  - Oral Care

Tandvård

Försäkringskassans referensprislista för tandvård 

När det kommer till tandvård är kostnad en stor faktor för många. För att underlätta för dig som patient erbjuder Försäkringskassan ett system med referenspriser. Denna lista är framtagen för att ge dig en översikt över de ersättningsbelopp som Försäkringskassan bidrar med för olika tandvårdsbehandlingar. Detta innebär att du kan få en del av kostnaden för din tandvård subventionerad.

Vad innebär statligt tandvårdsstöd? 

Statligt tandvårdsstöd i Sverige syftar till att göra tandvård ekonomiskt överkomlig för alla. Detta stöd består av tandvårdsbidrag för personer över 23 år och ett högkostnadsskydd som reducerar kostnaderna för mer omfattande behandlingar. Genom detta stöd säkerställer man att tandvård och god munhälsa är tillgänglig för alla, oavsett ekonomisk situation.  

Vad ingår i Försäkringskassans referensprislista? 

Försäkringskassans referensprislista är en viktig del av tandvårdssystemet i Sverige. Den innehåller fastställda referenspriser för en rad olika tandvårdsbehandlingar. Dessa referenspriser är de belopp som Försäkringskassan använder som grund för att bestämma hur mycket de ska ersätta för en viss tandvårdsbehandling. Listan omfattar en mängd behandlingar, från grundläggande åtgärder som undersökningar och lagningar, till mer komplexa ingrepp som rotfyllningar och tandutdragningar. 

Prislista med pris och referenspris 

Tandläkarkliniker i Sverige är enligt lag skyldiga att informera patienterna om deras egna priser och Försäkringskassans referenspriser. Detta är viktigt för att patienterna ska kunna göra en välgrundad ekonomisk bedömning inför sin tandvårdsbehandling. Genom att tillhandahålla denna information kan patienter jämföra kostnader och förstå hur mycket de kommer att betala efter eventuell ersättning från Försäkringskassan. Prislistorna bör vara lättillgängliga och tydliga, samt inkludera information om både högkostnadsskyddet och tandvårdsbidraget för en fullständig översikt av möjliga kostnader och ersättningar. 

Behandlingar patienter kan få ersättning för 

Försäkringskassan erbjuder tandvårdsstöd för en bred uppsättning tandvårdsbehandlingar. Dessa inkluderar vanliga åtgärder som undersökningar, lagningar, rotfyllningar, tandstenborttagning och vissa typer av tandersättningar som broar, kronor och proteser. Det är viktigt att notera att ersättningen varierar beroende på behandlingens art och kostnad, samt patientens ålder och hälsostatus. Här kan du läsa mer om högkostnadsskydd för tandvård 

Högkostnadsskydd exempel: 

Försäkringskassan har olika nivåer för ersättning beroende på hur mycket du har betalat under en tolvmånadersperiod. Anta att du under ett år har tandvårdskostnader som uppgår till totalt 15 000 kronor. För de första 3 000 SEK betalar du fullt pris. För kostnader mellan 3 001 SEK – 15 000 SEK får du 50% i ersättning från Försäkringskassan. Det innebär att om dina totala kostnader för tandvård under ett år är 15 000 SEK, kommer Försäkringskassan att ersätta 50% av beloppet över 3 000 SEK. I detta fall blir det (15 000 – 3 000) * 50% = 6 000 SEK i ersättning.  

Kombinera tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd 

I Sverige finns möjligheten att kombinera det årliga tandvårdsbidraget med högkostnadsskyddet. Tandvårdsbidraget är en fast summa som alla över 23 år får varje år för att hjälpa till med kostnaden för tandvård. Högkostnadsskyddet träder som sagt in när dina ackumulerade kostnader för tandvård, under en tolvmånadersperiod, överstiger en viss gräns. Genom att kombinera dessa två kan patienter få en betydande del av sina tandvårdskostnader täckta, vilket gör tandvård mer tillgänglig och överkomlig för alla.