Fonder för tandvård - Oral Care

Tandvård

Fonder för tandvård

Det kan finnas många anledningar till att du behöver hjälp att betala tandvård. Om du har en ansträngd ekonomi och har svårt att betala för tandvård, finns det hjälp att få. Utöver det statliga tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet finns det även fonder för tandvård.

Ekonomisk hjälp med tandvård

Att genomgå nödvändiga tandvårdsbehandlingar är lika viktigt som att ta hand om din övriga hälsa. Därför finns det olika möjligheter för dig att få ekonomisk hjälp om du har svårt att betala för din tandvård.

Det är alltid bättre att söka ekonomiskt stöd istället för att skjuta nödvändiga tandvårdsbehandlingar på framtiden. När du åtgärdar problem med tänderna så fort som möjligt, slipper du risken att de förvärras.

Utöver fonder för tandvård kan du också söka ekonomisk hjälp hos socialtjänsten i din kommun. De finns där för att ta emot ansökningar om ekonomiskt bistånd för en rad olika kostnader, däribland tandvård. Du kan även vända dig till kyrkan för ekonomisk hjälp.

Fonder inom tandvård

I Sverige finns flertalet fonder för tandvård. Hos dem kan du kan söka bidrag för all typ av nödvändig tandvård, exempelvis för att betala för tandimplantat eller behandling för tandlossning.

Fonderna kan ha olika krav på vem som får söka. Det finns fonder för tandvård som vänder sig specifikt till ensamstående kvinnor med barn eller personer som befinner sig i en utsatt situation i samhället. Det finns också fonder för tandvård dit alla vuxna kan vända sig för att söka bidrag.

Hur du söker fonder för tandvård

När du söker bidrag från en fond behöver du bifoga ett kostnadsförslag från din tandläkare. Det innebär alltså att du först måste göra en undersökning hos tandläkaren, som sedan tar fram ett kostnadsförslag för de åtgärder som behöver göras.

Fonder för tandvård kan ha olika rutiner för hur de tar emot och behandlar ansökningar. En vanlig typ av ansökan är att du får fylla i en ansökningsblankett med dina personuppgifter och ange din inkomst och eventuella tillgångar. Tillsammans med kostnadsförslaget från din tandläkare kan du också behöva bifoga dokument som styrker din inkomst.

Statligt bidrag och högkostnadsskydd

Kom ihåg att du varje år får ett tandvårdsbidrag från staten. Bidraget betalas ut av Försäkringskassan och dras automatiskt av från kostnaden för din tandvård.

Från det att du fyller 24 år får du det statliga tandvårdsstödet. När du är mellan 24-29 år får du 600 kronor om året i bidrag för tandvård. Därefter är tandvårdsbidraget 300 kronor fram tills du fyller 65 år, då det höjs till 600 kronor igen.

Du som är över 23 år har även ett högkostnadsskydd som täcker tandvårdskostnader över 3 000 kronor. Högkostnadsskyddet har två steg, där det täcker 50 % av kostnaderna mellan 3 000-15 000 kronor, och 85 % av de kostnader som överstiger 15 000 kronor.

När vi på Oral Care ger dig ett kostnadsförslag för vår tandvårdsbehandling, gör vi det alltid tydligt för dig vad kostnaden blir efter tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd. På så sätt kan du vara trygg med att slippa oförutsedda utgifter i samband med behandlingen.