Underbett - Oral Care

Tandreglering

Underbett

Ett underbett kännetecknas av att de nedre framtänderna sticker ut mer än de övre framtänderna, vilket kan leda till funktionella och estetiska problem. Svårighetsgraden av underbett variera, och det kan påverka både tuggförmåga och utseendet på ansiktet.

Hur vet jag om jag har underbett?

  1. Underkäkens framtänder är mer framträdande än överkäkens framtänder: Om du märker att dina nedre framtänder är mer framträdande än de övre när du biter ihop, kan detta vara ett tecken på underbett. Detta kan påverka hur ditt ansikte ser ut och hur dina tänder fungerar.
  2. Svårigheter att bita av mat: Underbett kan göra det svårt att tugga mat korrekt eftersom tändernas ovanliga position förhindrar att över- och underkäken möts på ett effektivt sätt. Detta kan leda till matsmältningsproblem och obehag när du äter.
  3. Talproblem: Precis som med överbett kan underbett påverka din förmåga att uttala vissa ljud eller ord korrekt. Tändernas position kan hindra normala talmönster och påverka klarheten i ditt tal.
  4. Ansiktets propotioner påverkas: Underbett kan leda till en oproportionerlig ansiktsstruktur där hakan ser mer framträdande ut. Detta kan påverka din självkänsla och hur andra uppfattar ditt utseende.
  5. Ökad risk för slitage och käkproblem: Underbett kan orsaka onormalt slitage på tänderna och leda till käkledsproblem. Detta beror på att den ojämna belastningen på tänderna och käken kan skapa spänningar och smärta.

Vad kan man göra åt ett underbett?

Behandlingsalternativen för underbett liknar dem för överbett och kan variera från tandreglering med tandställning till kirurgiska ingrepp för att rätta till käkens position. I vissa fall kan tandreglering vara tillräckligt, medan svårare fall kan kräva en kombinerad behandling för att uppnå de bästa resultaten.

Skillnad mellan överbett och underbett

Underbett kan ofta leda till mer uttalade funktionella problem och käkledsproblem jämfört med överbett, på grund av de nedre framtändernas framträdande position som försvårar effektiv tuggning och ökar risken för onormalt tandslitage. Överbett orsakar i sin tur estetiska bekymmer och ökad risk för trauma mot de övre framtänderna. Även om båda tillstånden kan leda till problem, tenderar underbett att ha en större inverkan på funktion och tandhälsa.

När ska man behandla ett underbett?

Liksom med överbett, är det bäst att korrigera underbett så tidigt som möjligt. Behandling i unga år kan utnyttja käkens tillväxt för att göra korrigeringarna mer effektiva. En specialist inom tandreglering eller käkkirurgi kan ge råd om den bästa tiden för behandling baserat på individuella behov.

Invisalign för att korrigera underbett

För mildare former av underbett kan Invisalign vara en effektiv och mindre synlig behandlingsmetod. Denna behandling använder sig av skräddarsydda, genomskinliga skenor som gradvis flyttar tänderna till önskad position. Behandlingen för underbett fokuserar på att justera käkens position samt tändernas position för att förbättra tändernas funktion och estetik.

Tandreglering hos Oral Care

Hos Oral Care specialiserar vi oss på tandreglering med Invisalign för att ge dig det leende du alltid drömt om. Om underbett är ett bekymmer för dig, välkommen att boka en konsultation. Våra erfarna tandspecialister kommer noggrant utvärdera din situation för att fastställa om Invisalign är det mest lämpliga behandlingsalternativet för just dig. Vi är dedikerade till att förbättra både ditt leende och din tandhälsa.