Tandstensborttagning - Oral Care

Tandvård

Tandstensborttagning

Tandsten, som bildas när plack som inte avlägsnats förhärdas på tänderna, kan leda till tandköttsproblem och tandlossning om det inte behandlas. Tandstensborttagning är en process som hjälper till att hålla munnen ren och frisk genom att avlägsna hårdnade avlagringar som inte kan tas bort med bara tandborstning och tandtråd, vilket förebygger inflammation och främjar en hälsosam munhygien.

Vad är tandsten?

Tandsten är en förhärdad form av tandplack som har mineraliserats på tänderna. Detta sker när placken, som består av bakterier, matrester och andra organiska ämnen, lämnas på tänderna och exponeras för mineraler i saliven. Tandsten kan variera i färg från gul till brun och fäster sig starkt vid tandemaljen, oftast längs tandköttskanten.

Varför tandstensborttagning?

Att förstå vikten av tandstensborttagning är avgörande för att upprätthålla en god munhälsa. Nedan går vi igenom varför det är viktigt att ta bort tandsten och vilka problem tandsten kan leda till:

  • Förebygger tandköttsinflammation: Tandsten skapar en grogrund för ytterligare plackuppbyggnad som kan leda till tandköttsinflammation och andra former av tandköttsproblem.
  • Förhindrar dålig andedräkt: Tandsten och de bakterier den innehåller kan orsaka dålig andedräkt. Genom att avlägsna tandsten förbättras den allmänna munhygienen och andedräkten.
  • Förhindrar tandförlust: Obehandlad tandsten kan i värsta fall leda till tandlossning, vilket i sin tur kan leda till tandförlust.

Hur tar tandläkaren bort tandsten från tänderna?

En tandläkare tar bort tandsten genom användning av specialverktyg som ultraljud och särskilda instrument. Ultraljudet bryter upp tandsten med vibrationer, särskilt längs tandköttskanten och under tandköttsfickor, medan instrumenten används för att skrapa bort eventuella återstående tandstensavlagringar och jämna ut tandytan. Processen avslutas ofta med polering för att göra tänderna släta och minska risken för ny plackbildning.

Så här undviker du tandsten

För att undvika tandstensbildning och upprätthålla en god munhälsa finns det några saker du bör tänka på:

  1. Regelbunden tandborstning och tandtrådsanvändning: Borsta tänderna minst två gånger om dagen med mjuka rörelser för att effektivt avlägsna plack utan att skada tandköttet. Använd tandtråd dagligen för att rengöra mellan tänderna där borsten inte når, vilket minskar plackbildningen och risken för tandsten.
  2. Använd tandkräm med fluor: Fluor stärker tandemaljen och hjälper till att motverka karies genom att göra tänderna mer resistenta mot syraangrepp från bakterier i plack. Det återmineraliserar även tidigare skadade områden av tandemaljen och förebygger därmed plackbildning.
  3. Munskölj: En antibakteriellt munskölj kan minska bakterierna i munnen och därmed minska plackbildning. Använd munskölj som komplement till borstning och tandtråd för en extra nivå av skydd mot plack och tandsten.

Individuell bedömning för tandläkarbesök

Besök hos tandläkare och professionell rengöring av en tandhygienist är viktigt för din munhälsa. Frekvensen för dessa besök kan variera beroende på individens specifika behov och munhälsans status. Medan vissa kan ha nytta av att besöka tandvården två gånger om året, kan andra rekommenderas längre eller kortare intervaller. Det är därför bäst att följa de rekommendationer som ges av din tandläkare efter en individuell bedömning. Dessa besök inkluderar inte bara rengöring för att ta bort plack och tandsten, utan även kontroller för att upptäcka och behandla eventuella tidiga tecken på tandköttsproblem eller karies.

Tandstensborttagning hos Oral Care

På Oral Care genomförs tandstensborttagning av våra kvalificerade tandläkare och tandhygienister, som använder moderna metoder och utrustning för att garantera optimala resultat. Kontakta oss idag för att boka tid inom allmäntandvård för tandstensborttagning och ta ett steg mot en friskare mun.