Tandinfektion - Oral Care

Tandvård

Tandinfektion

Att uppleva en tandinfektion kan vara smärtsamt och kräver ofta omedelbar uppmärksamhet från en tandläkare. En tandinfektion är inte bara en risk för tanden i fråga utan kan också ha potentiellt allvarliga hälsoeffekter om den inte behandlas korrekt. För att förstå hur man bäst hanterar och förebygger dessa tillstånd är det viktigt att känna till både vad en tandinfektion innebär och hur det skiljer sig från tandinflammation.

Vad är en tandinfektion?

En tandinfektion, eller en tandabscess, uppstår när bakterier infekterar djupa delar av tanden och omgivande vävnader. Detta kan leda till ansamling av var och smärta och kan orsakas av obehandlad karies eller en spricka i tanden. Symtom på tandinfektion inkluderar svår tandvärk, svullnad i ansiktet och ibland feber.

Hur behandlas tandinfektioner?

Behandlingen av en tandinfektion beror på hur allvarlig och omfattande infektionen är. De vanligaste behandlingsmetoderna är rotfyllning eller att dra ut tanden. Om infektionen är akut, kan läkaren också öppna upp och dränera området för att lindra trycket. Antibiotika kan också användas i vissa fall. Det är viktigt att snabbt behandla tandinfektioner för att stoppa att infektionen sprider sig till andra delar av kroppen.

Vad är en tandinflammation?

Tandinflammation, eller pulpit, är inflammation i tandens pulpa, det innersta lagret där nerver och blodkärl finns. Denna typ av inflammation kan vara reversibel eller irreversibel.

  • Reversibel pulpit är när inflammationen inte har skadat pulpan permanent och kan behandlas och återhämta sig helt.
  • Irreversibel pulpit är när skadan på pulpan är så allvarlig att enda behandlingsalternativet ofta är rotfyllning eller extraktion.

Skillnaden mellan tandinfektion och tandinflammation

Den främsta skillnaden mellan tandinfektion och tandinflammation ligger i orsakerna och konsekvenserna av tillstånden.

  • Tandinflammation är oftast resultatet av specifika irritationer som kariesangrepp, som påverkar tandens pulpa. Det är vanligtvis lokaliserat till tanden själv och kan ibland lösas utan att lämna permanenta skador om det tas om hand omgående.
  • Tandinfektion är en bakteriell infektion som kan sprida sig bortom den ursprungliga platsen. Om en tandinfektion inte behandlas kan den leda till allvarligare hälsoproblem, inklusive spridning av infektionen till ansiktet, käken eller till och med in i blodomloppet.

Ökad risk för tandinfektioner

Det finns vissa individer som löper en ökad risk för att utveckla tandinfektioner. Personer med nedsatt immunförsvar, exempelvis på grund av sjukdomar som diabetes, eller de som röker, är särskilt utsatta. Dessutom är individer som tidigare haft tandproblem eller som ofta drabbas av karies mer benägna att utveckla tandinfektioner. Detta beror på att deras tänder och tandkött redan kan vara mer sårbara för bakterieangrepp, vilket underlättar för infektioner att etablera sig och sprida sig.

Behandla tandinfektion hos oss

Tidig upptäckt och behandling är avgörande för att förhindra ytterligare komplikationer vid en tandinfektion. Det är viktigt att inte ignorera tandvärk eller andra relaterade symtom. Regelbundna tandläkarbesök och god munhygien är nyckelkomponenter i att förebygga dessa tillstånd. Om du upplever någon form av tandvärk, svullnad eller andra ovanliga symtom, kan du boka tid på din närmsta klinik för allmäntandvård eller akuttandvård.