Tandböld - Oral Care

Tandvård

Tandböld

Tandböld, även känd som abscess, är en ansamling av var som kan bildas i olika delar av tanden eller tandköttet till följd av en bakterieinfektion. Detta tillstånd kan orsaka betydande obehag och smärta, samt rödhet och svullnad i det drabbade området.

Vad är en tandböld och hur behandlas den?

En tandböld uppstår när bakterier infekterar tandens inre delar, käkbenet eller tandköttet, vilket leder till inflammation och varbildning. Behandlingen innefattar åtgärder för att avlägsna var, såsom dränering av bölden eller genom rotbehandling för att skapa ett dränage. Andra behandlingsalternativ kan inkludera antibiotikabehandling, rotfyllning eller tandextraktion.

Så ser en tandböld ut

En tandböld kännetecknas av en svår, dunkande smärta som intensifieras vid tryck eller när du tuggar. Bölden kan framträda som en svullnad på tandköttet, ofta röd till färgen, som signalerar en underliggande infektion. Denna svullnad kan utvecklas till en liten, pustelliknande utbuktning där var samlas. Om obehandlad, kan situationen förvärras och leda till en fistel i tandköttet – en tunn kanal genom vilken infektionen försöker dränera sig själv. Denna fistel markerar en kronisk fas av infektionen, där kroppen skapar en utgång för att avlägsna var, men även tydligt visar på behovet av professionell tandvård.

Orsaker till tandböld

Tanden är en komplex struktur som kan bli infekterad genom djupa kariesangrepp, skador eller tidigare tandbehandlingar som inte helt lyckats eliminera en infektion. En obehandlad tandböld kan leda till ytterligare komplikationer, som spridning av infektionen till omkringliggande vävnader och ben. Det är därför viktigt att söka tandvård vid de första tecknen på problem.

Symtom på tandböld

Om du misstänker att du har en tandböld, kan följande symtom vara tecken på detta:

  • Ihållande, pulserande tandvärk
  • Känslighet för varmt och kallt
  • Svullnad i ansiktet eller tandköttet
  • Obehaglig smak i munne

Vad kan jag göra för att lindra?

Tills du kan komma till tandläkaren, kan följande lindra symtomen:

  • Skölj munnen med saltvatten för att minska svullnaden och bakterierna.
  • Använd smärtstillande läkemedel som rekommenderats av tandläkare eller apotekspersonal.
  • Undvik extremt varma eller kalla drycker och matar, då detta kan förvärra smärtan.

Behandling av tandbölder

Behandlingen kan inkludera:

  • Dränering av varansamlingen för att lindra trycket och smärtan.
  • Antibiotikabehandling för att bekämpa infektionen i kroppen.
  • Rotfyllning eller tandextraktion, beroende på skadans omfattning.

Kan en tandböld sprida sig?

Ja, utan behandling kan infektionen från en tandböld sprida sig till omgivande vävnader, inklusive andra delar av munnen, ansiktet, och i allvarliga fall, till andra delar av kroppen.

Kan en tandböld återgå?

Om den underliggande orsaken till bölden inte behandlas korrekt kan problemet återkomma. Det är därför viktigt med noggrann uppföljning och eventuella ytterligare behandlingar för att säkerställa att infektionen är helt eliminerad.

Behandla tandbölder hos Oral Care

Om du redan upplever symtom på en tandböld, är det viktigt att söka tandvård. Att fördröja behandlingen kan leda till att infektionen sprider sig och orsakar mer allvarliga hälsoproblem. Vår prioritet är att säkerställa din komfort och välbefinnande samtidigt som vi behandlar orsakerna till ditt tillstånd med den mest lämpliga och effektiva metoden.

Vårt team av erfarna tandläkare och tandhygienister finns tillgängliga för att ta hand om din munhälsa. Besök vår hemsida eller kontakta vår klinik direkt för att boka ditt nästa tandläkarbesök inom allmäntandvård.