Spricka i tand  - Oral Care

Tandvård

Spricka i tand 

En spricka i tanden kan uppstå av flera anledningar, såsom att bita på något hårt, en skada från en olycka, eller slitage. Sprickan kan variera i storlek, från mycket små sprickor som knappt syns med blotta ögat, till större sprickor som kan orsaka smärta och obehag. Om du har en spricka i en tand är det viktigt att snabbt låta en tandläkare undersöka skadan.

Hur vet jag om jag har en spricka i en tand? 

Det finns flera tecken som kan tyda på att du har en spricka i en tand. Du kan uppleva plötslig smärta när du tuggar eller när tanden utsätts för mycket kallt eller varmt. Ibland kan smärtan komma och gå, vilket gör det svårt att identifiera exakt vilken tand som är problemet. Visuellt kan en spricka vara svår att se, särskilt om den ligger på baksidan av tanden eller under tandköttslinjen.  

Hur kan sprickan ha uppkommit? 

Sprickor i tänderna kan uppstå av flera anledningar: 

  • Trauma mot munnen: Att få en smäll mot ansiktet eller att falla och slå i munnen kan leda till sprickor. 
  • Tugga på hårda föremål: Att tugga på is eller hårt godis kan i olycksamma situationer leda till en spricka i tanden. 
  • Bita av saker: Användning av tänder för att öppna kapsyler eller bita av trådar sätter onödig stress på tändernas emalj. 
  • Slitage: Slitage på grund av bruxism/tandgnissling kan gradvis försvaga emaljen och orsaka sprickor.  

Det är viktigt att skydda tänderna och undvika att använda de som verktyg för att försöka förhindra sprickor i tänderna. 

Spricka och lösa delar 

Om en del av tanden är på väg att lossna eller redan har lossnat, är det viktigt att vidta snabba åtgärder. Även om man bör undvika att belasta den skadade tanden, är det bra att borsta försiktigt i området om möjligt. Många är rädda för att borsta ett ”frakturområde” vilket dessvärre kan leda till fler komplikationer. Kontakt med en tandläkare bör ske omgående för att bedöma skadan och diskutera lämplig behandling. 

Behandlingsalternativ 

Behandling av sprickor och skadade tänder beror på skadans omfattning och placering. Här är några av de protetikbehandlingar som kan komma i fråga: 

  • Lagningsterapi: Vid ytligare och mindre sprickbildningar är lagning med plast ofta det föredragna behandlingsalternativet. 
  • Skalfasader: Vid mindre sprickor kan även skalfasader, tunna skal av porslin som fästs på tandens yta, vara en effektiv lösning för att återställa utseendet och skydda mot ytterligare skador. 
  • Kronterapi: Vid omfattande skador eller svåra sprickor kan en krona, ett skyddande hölje av porslin eller metall runt tanden, rekommenderas för att återställa tandens form, funktion och utseende. 
  • Broterapi: För att ersätta en eller flera saknade eller skadade tänder intill varandra kan en tandbro, fäst vid intilliggande tänder, vara en effektiv lösning. En tandbro kan användas om sprickan eller skadan på tanden är för stor och tanden behöver tas bort. 
  • Tandproteser: Dessa används för att ersätta en eller flera saknade tänder och är avtagbara. 
  • Implantat: En mer permanent lösning som innebär att en titanskruv fästs i käkbenet med en krona ovanpå. Denna process kan ta flera månader men ger ett naturligt utseende och känsla. 

Vikten av snabb åtgärd 

Vid tecken på sprickor eller skador på tanden är det kritiskt att inte dröja med att söka professionell vård. Genom att agera snabbt kan man förhindra ytterligare skador och ge en hållbar lösning på problemet.  

Protetik hos Oral Care 

Om du tror att du har en spricka i tanden, kontakta oss på Oral Care. Vi erbjuder ett brett utbud av protetiska lösningar, allt från enkla skalfasader till komplexa implantatbehandlingar. Vårt mål är att återskapa både funktion och estetik för dina tänder, så att du kan återgå till ett bekymmersfritt liv med god munhälsa.