Referenspriser för tandvård

Referenspriset påverkar hur mycket du kan få i ersättning från det statliga tandvårdsstödet.

Vad är ett referenspris?

Ett referenspris är ett riktmärke för vad en specifik tandvårdsbehandling kan kosta. Det är framtaget av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och baseras på en genomsnittlig kostnad för behandlingen hos olika tandläkare.

Referenspriser finns för de flesta vanliga tandvårdsbehandlingar, som undersökningar, lagningar och rotfyllningar.

Vad innebär referenspriset för mig som patient?

Referenspriser påverkar främst hur mycket du kan få i ersättning från det statliga tandvårdsstödet samt högkostnadsskydd.

Ersättningen beräknas utifrån referenspriset, inte det faktiska priset du betalat. Inom svensk tandvård råder fri prissättning, vilket innebär att varje tandläkare och tandhygienist själv bestämmer priset för sina behandlingar.

Varför infördes referenspriser?

För att skapa mer transparens och underlätta för patienter att jämföra priser inför ett tandläkarbesök, infördes referenspriser inom tandvården 2013.

Tandpriskollen kan du se referenspriser och jämföra tandläkare.