Överbett - Oral Care

Tandreglering

Överbett

Ett överbett uppstår när de övre framtänderna överlappar de nedre framtänderna mer än vad som anses normalt. Överbett påverkar sällan bettfunktionen, men kan ändå innebära psykosociala besvär. Om du vill korrigera ditt överbett kan du göra det med hjälp av tandreglering.

Vad är ett överbett?

Även om många med överbett inte märker av några större problem med hur deras tänder fungerar, kan det leda till både funktionella och psykosociala utmaningar för den drabbade:

  • Överbett ger sällan symtom: Överbett leder oftast inte till några direkta fysiska symtom. Patienter med överbett kan ha en helt normal bettfunktion utan några uppenbara besvär relaterade till deras tandställning.
  • Kan öka traumarisken: Ett uttalat överbett kan öka risken för skador på framtänderna, speciellt vid fall eller slag mot munnen. Denna ökade risk beror på att de främre tändernas position gör dem mer utsatta för direkt trauma.
  • Läpparna har svårt att mötas: Vid större överbett kan det vara svårt för läpparna att mötas naturligt, vilket kan påverka tal och förmågan att försluta munnen helt. Trots detta har de flesta med överbett en normal bettfunktion och upplever inte några större svårigheter med att tugga eller äta.
  • Psykosociala besvär: Överbett kan orsaka psykosociala problem, främst på grund av estetiska bekymmer. Patienter kan känna sig självmedvetna om sitt utseende, vilket kan påverka deras självkänsla och sociala interaktioner negativt.

Vad kan man göra åt ett överbett?

Behandlingen av överbett beror på dess svårighetsgrad och kan inkludera allt från tandreglering till mer avancerade ortodontiska ingrepp. För mindre överbett kan enkla tandrättningsmetoder vara tillräckliga. I mer komplexa fall kan det krävas en kombination av tandreglering och kirurgi för att korrigera bettet effektivt. Det är viktigt att konsultera en tandvårdspecialist för att få en korrekt diagnos och behandlingsplan.

När ska man behandla ett överbett?

Tidpunkten för behandling och hur stort överbettet ska vara för att kräva behandling varierar från person till person. Generellt rekommenderas det att korrigera överbett så tidigt som möjligt, särskilt hos barn och ungdomar eftersom deras käkar fortfarande utvecklas. En specialist kan bedöma överbettets storlek och baserat på detta rekommendera den mest lämpliga tiden för behandling. Att inte behandla ett överbett kan leda till långsiktiga problem som käkproblem, och vid extrema fall svårigheter med tal och tuggning.

Invisalign för att korrigera överbett

En av de mest moderna och mindre påträngande behandlingsmetoderna för överbett är Invisalign. Denna metod använder sig av en serie nästan osynliga och avtagbara aligners som gradvis rättar till tänderna. Invisalign är särskilt populärt bland vuxna och ungdomar eftersom det är en diskret behandlingsform som kan korrigera även mer komplexa fall av överbett. Vid en konsultation kan en tandvårdsspecialist bedöma om Invisalign är lämplig för ditt specifika fall.

Tandreglering hos Oral Care

På Oral Care är vi stolta över att kunna erbjuda tandreglering i form av Invisalign som behandlingsmetod för överbett. Vårt team av erfarna tandvårdsspecialister arbetar nära varje patient för att utforma en personlig behandlingsplan som adresserar just dina behov. Oavsett om ditt överbett är litet eller stort, kan vi hjälpa dig att uppnå ett friskare och mer harmoniskt leende.