Tandreglering

Tandställning för ett vackert och friskt leende

Vad är tandreglering?

Tandreglering, även kallat ortodonti, är en tandvårdsbehandling som används för att korrigera felställda tänder och käkar.

Med tandreglering får du ett ännu vackrare leende och ett bra bett.

Varför görs tandreglering?

Det finns många skäl till att skaffa tandställning.

Vissa önskar att få ett ännu vackrare leende, medan andra behöver tandreglering på grund av bettfel som påverkar deras vardag.

Vanliga bettfel som ofta korrigeras med tandställning
  • Överbett: Överkäkens framtänder står långt framför underkäkens, vilket kan försvåra att sluta läpparna och öka risken för tandskador.
  • Underbett: Underkäkens tänder biter framför överkäkens, vilket kan försvåra bitning och tuggning.
  • Öppet bett: Tänderna i över- och underkäken möts inte, vilket kan göra det svårt att äta och tugga ordentligt.
  • Djupt bett: Underkäkens framtänder biter långt upp i gommen, vilket kan orsaka sår.
Tandreglering inför tandersättning

Tandreglering kan även vara nödvändigt inför andra typer av tandvårdsbehandlingar som tandimplantat eller käkoperation.

Boka konsultation för tandreglering

Boka en konsultation för tandreglering genom att fylla i formuläret nedan eller ta kontakt med din klinik.

"obligatorisk" indicates required fields

Namnobligatorisk
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Tandreglering för barn

Tandreglering är del av barntandvården, det är kostnadsfritt förutsatt att det finns ett bettfel som påverkar barnets tuggförmåga.

Tandreglering för vuxna

Tandreglering har blivit allt mer populärt hos vuxna, ofta är målet att få ett vackert leende.

Som vuxen behöver du stå för hela kostnaden om behandlingen inte är medicinskt motiverad.

Är behandlingen medicinskt motiverad kan högkostnadsskyddet täcka en del av kostnaden, till exempel vid större bettavvikelser som påverkar bettfunktionen eller om tänderna är så utstående att läpparna inte kan slutas. En ortodontist gör bedömningen om behandlingen är berättigad till högkostnadsskydd.

I vissa fall, om tandregleringen är nödvändig på grund av sjukdom eller sjukdomsbehandling, kan sjukvårdens högkostnadsskydd träda in och täcka kostnaderna.

Vad kostar tandreglering?

Det är svårt att ge en exakt prisuppgift för tandreglering utan en initial undersökning. I samband med din konsultation får du en rekommenderad behandlingsplan med en prisuppskattning.

Kostnaden för tandreglering varierar beroende på flera faktorer, inklusive omfattningen av dina bettfel, vilken typ av tandställning som är lämpligast för dig, om behandlingen omfattar en eller båda käkarna, samt om specialisttandläkare eller förbehandlingar behövs.

Avtagbar eller fastsittande tandställning

Det finns två typer av tandställningar:

Avtagbar tandställning

Bland avtagbara tandställningar finns alternativ för både barn och vuxna, från enklare modeller till avancerade lösningar som Invisalign. Som namnet antyder kan dessa tandställningar tas ut, men för bästa resultat bör de användas större delen av dygnet.

En avtagbar tandställning kan tas ut vid måltider och tandborstning, vilket gör dem enklare att rengöra. De används ofta för mindre korrigeringar eller som en del av en kombinerad behandling.

För att hitta den tandställning som passar dig bäst rekommenderar vi att du bokar en konsultation hos någon av våra ortodontister.

Fastsittande tandställning

Fastsittande tandställningar är det vanligaste alternativet för tandreglering, eftersom de möjliggör mer omfattande tandförflyttningar än en avtagbar tandställning.

Varianter på tandställning

Genomskinliga skenor (aligners)

Skenor, även kallat aligners, är en typ av avtagbar tandställning. Det är ett diskret alternativ till räls och har blivit allt vanligare, i synnerhet bland vuxna som genomgår en tandreglering.

Invisalign är marknadsledande inom aligners.

Buccal tandställning (räls)

Räls är den vanligaste typen av fastsittande tandställning.

Denna typ av tandställning består av metallplattor, även kallade brackets, som fästs på tänderna med ett speciallim. En metallbåge löper genom bracketsen och fästs med små gummiband eller ståltrådar. Det är metallbågen som utövar det tryck som gradvis flyttar tänderna till rätt position.

Att sätta fast tandställningen är smärtfritt och kräver ingen bedövning.

Bracketsen sitter kvar på tänderna under hela behandlingen, medan metallbågen byts ut med jämna mellanrum. Behandlingen inleds med en tunn båge som successivt ersätts med tjockare varianter allt eftersom tänderna blir rakare.

Lingual tandställning (osynlig tandställning)

Liknar räls, men fästena sitter på insidan av tänderna, vilket gör att den nästan är osynlig.

Hur går en tandreglering till?

Konsultation och behandlingsplan

Första steget är att boka tid för en konsultation för tandreglering. Under konsultationen genomgår du en undersökning av dina tänder och käkar, därefter får du en rekommenderad behandlingsplan utifrån dina önskemål och förutsättningar.

Behandlingen är individuell och varierar beroende på vilken sorts tandställning som används.

Dra ut tänder inför tandreglering

I vissa fall kan det vara nödvändigt att ta bort tänder för att skapa utrymme och korrigera trångställda tänder. Den uppkomna gluggen används sedan för att jämna ut de kvarvarande tänderna.

Regelbundna kontroller

Du kommer att behöva gå på regelbundna kontroller för att säkerställa att behandlingen går enligt plan.

Efter avslutad tandreglering

Vid en tandreglering kan man inte helt garantera att tänderna inte kommer att förflytta sig något efter avslutad behandling. Det finns olika metoder för att bibehålla tänderna i sin nya position, till exempel en avtagbar plastskena som används på natten eller en tunn tråd på baksidan av tänderna.

Valet av metod beror på dina individuella förutsättningar, som tändernas ursprungliga position och risken för att de återgår till sitt tidigare läge.

Eftersom tänder och bett förändras med åldern kan det vara nödvändigt att använda plastskena eller tråd under en längre period, ibland hela livet, för att tänderna inte ska flytta tillbaks till sin ursprungliga position.

Hur lång tid tar tandreglering?

Tandreglering är en behandling som vanligtvis tar flera år, det kan inte påskyndas genom att spänna tandställningen hårdare eller oftare. Tvärtom kan det leda till att tanden rör sig långsammare och ökar risken för skador på tandroten.