Ont i tandköttet - Oral Care

Tandvård

Ont i tandköttet

Att ha ont i tandköttet är inte bara obehagligt utan kan också vara ett tecken på att något inte står rätt till. Det kan visa sig som ömhet, svullnad, rodnad eller blödning när du borstar tänderna eller använder tandtråd. Ibland kan det även vara kopplat till en dålig smak i munnen eller ihållande dålig andedräkt. Det är ett vanligt problem som kan ha flera olika orsaker och det är viktigt att det åtgärdas snabbt.

Hur känns smärta i tandköttet?

Smärta i tandköttet kan manifestera sig på olika sätt:

 • Rödhet och svullnad i tandköttet
 • Blödning vid tandborstning eller tandtrådsanvändning
 • Ömhet eller smärta när du äter eller rör vid området
 • Ihållande dålig andedräkt eller en dålig smak i munnen

Vad kan jag göra själv?

Det finns några åtgärder du kan vidta hemma för att lindra smärtan:

 • Sköt om din munhygien genom noggrann tandborstning och användning av tandtråd
 • Använd en mjuk tandborste och var varsam för att inte irritera tandköttet ytterligare
 • Använd munskölj för att minska svullnad och dämpa eventuella infektioner
 • Undvik tobaksprodukter och livsmedel som kan irritera tandköttet

När bör jag söka tandvård?

Om du upplever ihållande smärta, om smärtan förvärras, eller om du märker andra symptom som oroar dig, är det viktigt att boka en tid för undersökning. Särskilt om du upplever:

 • Svår smärta som inte lindras av hembehandling
 • Utbredd rodnad och svullnad i tandköttet
 • Blödning som inte upphör
 • Symptom som påverkar din förmåga att äta eller tala

Vad kan smärtan i tandköttet bero på och hur kan det behandlas?

Smärta i tandköttet kan vara ett störande och ibland allvarligt symptom som måste behandlas på rätt sätt.

Gingivit

Den tidigaste formen av tandköttsinflammation, uppstår ofta på grund av plackbyggnad. Om det inte avlägsnas, kan det leda till tandsten, rodnad, svullnad och blödning i tandköttet.

Behandling: God munhygien hemma, inklusive tandborstning, tandtråd och eventuellt munvatten, är nödvändig för att förebygga återkomst. Rengöring kan ske hos tandläkare eller tandhygienist för att ta bort plack och tandsten.

Parodontit

En allvarlig tandköttsjukdom som är en konsekvens av obehandlad gingivit, där tandköttet och stödjande benstrukturer blir inflammerade och skadade. Det resulterar i djupare tandköttsfickor och kan leda till att tänderna lossnar.

Behandling: Medan gingivit ofta kan hanteras genom förbättrad egenvård, kräver parodontit sanering och stödbehandling av legitimerad tandvårdspersonal för att hantera tillståndet effektivt. Genom att upprätthålla god egenvård och regelbundna uppföljningar hos tandhygienist eller tandläkare kan man förhindra att sjukdomen fortskrider.

Tandinfektioner

Infektioner i tandens inre kan uppstå på grund av karies eller spruckna tänder. Bakterierna kan orsaka inflammation, smärta och svullnad.

Behandling: Rotfyllning för att ta bort infekterad vävnad kan vara nödvändig, eventuellt tillsammans med antibiotika. I vissa fall kan man behöva dra ut tanden.

Irritation från proteser eller tandställningar

Feljusterade proteser eller tandställningar kan skava mot tandköttet och orsaka irritation eller sår.

Behandling: Justering av proteser och användning av vax för tandställningar kan minska irritationen. Regelbundna besök hos tandläkare är viktiga för justering och kontroll.

 

Kontakta Oral Care

Smärta i tandköttet är inte något du ska behöva leva med. Det kan vara ett tecken på att något behöver åtgärdas för att förhindra ytterligare problem. Kontakta oss idag genom att ringa eller boka en tid hos närmaste Oral Care klinik för allmäntandvård.