Korsbett

Vad är korsbett?

Korsbett är ett bettproblem som uppstår när en eller flera av de övre tänderna hamnar innanför de nedre tänderna när du stänger munnen.

Det är ett tillstånd med varierande svårighetsgrad som kan leda till funktionella och estetiska problem för enskilda tänder eller hela tandraden.

För att behandla korsbett krävs tandreglering eller andra ortodontiska hjälpmedel.

Hur vet jag om jag har korsbett?

Korsbett karaktäriseras av att de övre tändernas position är innanför de nedre tänderna när du biter ihop.

Misstänker du att du har korsbett bör du kontakta tandläkare. Att tidigt identifiera ett korsbett är avgörande för att du ska få rätt behandling för att förebygga långsiktiga skador på tänder och tandkött.

Här är några saker du ska vara extra uppmärksam på:

Övre tänder biter inuti de nedre

Ett av de mest tydliga teckenn på korsbett är att de övre tänderna biter innanför de nedre tänderna.

Tandslitage och käkproblem på grund av korsbett

Med korsbett uppstår en ojämn belastning på tänder och käke som kan leda till slitage på tänder och käkledsproblem. Tecken på detta är flisade och skadade tänder eller smärta och obehag i käkar.

Svårigheter att tugga eller bita med korsbett

Om du upplever problem med att tugga mat ordentligt kan det bero på korsbett.

Talproblem på grund av korsbett

Ett korsbett påverka din förmåga att uttala vissa ljud eller ord korrekt, det beror på att tändernas position hindrar ett normalt talmönster.

Korsbett kan påverka ditt utseende

Om du har korsbett kan det påverka din ansiktsstruktur, ansiktet kan till exempel upplevas vara osymmetriskt.

Behandling av korsbett

Ett korsbett ska behandlas så tidigt som möjligt för att undvika skador på tänder, tandkött och käkar.

Vanliga behandlingsalternativ för korsbett är tandreglering med tandställning, vilken typ av tandställning som används beror på behandlingens komplexitet. I vissa fall krävs kirurgi för att korrigera käkens position.

Boka konsultation för korsbett

I Sverige brukar korsbett upptäckas och behandlas i samband med undersökningar inom barntandvården.

Är du vuxen fyller du i formuläret nedan för att boka en konsultation för tandreglering eller så tar du kontakt med din klinik.

"obligatorisk" indicates required fields

Namnobligatorisk
This field is for validation purposes and should be left unchanged.