Korsbett - Oral Care

Tandreglering

Korsbett

Korsbett uppstår när en eller flera av de övre tänderna hamnar innanför de nedre tänderna när du stänger munnen. Detta tillstånd kan leda till både funktionella och estetiska problem och kan påverka både enskilda tänder och hela tandraden, med varierande svårighetsgrad. Med tandreglering finns möjligheten att effektivt korrigera ditt korsbett, en behandlingsmetod som anpassas individuellt för att säkerställa bästa möjliga resultat och förbättra både funktion och estetik i ditt leende.

Hur vet jag om jag har korsbett?

Korsbett karaktäriseras av att övre tändernas position är innanför de nedre vid sammanbitning, vilket kan leda till en rad problem. Att identifiera ett korsbett är avgörande för att säkerställa rätt behandling och för att förebygga långsiktiga skador på tänder och tandkött. Från funktionella svårigheter som påverkar tuggning och tal till estetiska bekymmer som påverkar ansiktets symmetri, här är de tecken du bör vara uppmärksam på för att avgöra om du har ett korsbett:

  1. Övre tänder biter inuti de nedre: Ett tydligt tecken på korsbett är när de övre tänderna inte korrekt passar över de nedre utan istället biter inuti dem. Detta kan leda till ojämn belastning när du tuggar.
  2. Svårigheter att tugga eller bita effektivt: Om du upplever att det är svårt att tugga mat ordentligt, kan det bero på att korsbett förhindrar normal funktion av över- och underkäken.
  3. Talproblem: Liksom andra bettfel kan korsbett påverka din förmåga att uttala vissa ljud eller ord korrekt, eftersom tändernas position kan hindra normala talmönster.
  4. Ansiktets utseende påverkas: Korsbett kan leda till en oproportionerlig ansiktsstruktur, särskilt om det är obalanserat och påverkar ansiktets symmetri.
  5. Ökad risk för tandslitage och käkproblem: På grund av den ojämna belastningen kan korsbett orsaka onormalt slitage på tänderna och leda till käkledsproblem, vilket kan skapa smärta och obehag.

Vad kan man göra åt ett korsbett?

Behandlingsalternativen för korsbett liknar dem för andra typer av bettfel och kan inkludera tandreglering med tandställning eller andra ortodontiska hjälpmedel. För vissa fall kan mer avancerade behandlingar, som kirurgi, krävas för att korrigera käkens position.

När ska man behandla ett korsbett?

Det är bäst att korrigera korsbett så tidigt som möjligt, särskilt under barn- och ungdomsåren när käkbenet fortfarande utvecklas. En specialist inom tandreglering kan ge råd om den bästa tiden för behandling baserat på individuella behov.

Invisalign för att korrigera korsbett

På Oral Care erbjuder vi Invisalign, en effektiv behandlingsmetod för vissa fall av korsbett, särskilt de som är mindre komplexa. Denna diskreta och skräddarsydda behandling innebär att man med hjälp av genomskinliga skenor gradvis flyttar tänderna till önskad position, för att förbättra funktionen och estetiken. Invisalign kan även användas för att korrigera andra former av bettfel, sneda tänder eller oönskade mellanrum. På Oral Care kan vi utvärdera din situation och avgöra om Invisalign är rätt val för dig.

Åtgärda ditt korsbett hos Oral Care

Om du misstänker att du har ett korsbett och vill utforska dina behandlingsalternativ, boka en konsultation hos Oral Care tandreglering. Vårt team av erfarna specialister är här för att hjälpa dig att uppnå ett hälsosamt och vackert leende.