Barn som gnisslar tänder - Oral Care

Barn- och ungdomstandvård

Barn som gnisslar tänder

Att barn gnisslar tänder är inget ovanligt. Det börjar ofta runt ett års ålder och kan minska eller försvinna helt runt sju års ålder, men det kan också fortsätta eller till och med förvärras hos äldre barn och kräva åtgärder som bettskena. Orsakerna bakom tandgnissling kan skilja sig åt beroende på barnets ålder och utvecklingsstadie.

Unga barn och tandsprickning

För de minsta barnen är tandgnissling ofta kopplat till tandsprickning. När nya tänder växer fram kan barnet uppleva obehag eller irritation i tandköttet, vilket kan leda till gnissling av tänderna under sömnen. Detta är en naturlig process som vanligtvis inte kräver någon särskild behandling.

Tandgnisslingen kan förekomma både under dagen och natten, men det är vanligare att det sker under natten när barnet sover. För yngre barn, särskilt de som är i faser av tandsprickning, kan tandgnisslingen vara sporadisk och förekomma under perioder av obehag relaterat till tillväxten av nya tänder.

Äldre barn och stressrelaterade problem

I högre ålder kan tandgnissling hos barn vara relaterat till stress eller ångest. Barn kan reagera på stressiga situationer genom att gnissla tänder, vilket kan leda till ökat tryck och spänningar i käken. Det är viktigt att förstå och hantera dessa stressrelaterade problem för att minska tandgnisslingens frekvens och eventuella negativa effekter på barnets tandhälsa.

Äldre barn kan uppleva tandgnissling mer regelbundet, särskilt om det är kopplat till stress eller ångest. Det kan förekomma under dagen när barnet är under press eller känner sig oroligt. Under natten kan tandgnisslingen vara mer påtaglig och kan åtföljas av andra sömnrelaterade beteenden.

Konsekvenser

Tandgnissling kan leda till olika konsekvenser för barnets tänder och munhälsa. Det kan vara skadligt för tändernas struktur och resultera i onormalt slitage. Det är också viktigt att vara medveten om att långvarig tandgnissling kan leda till käkproblem och huvudvärk.

När kan barn få bettskena?

Även om tandgnissling hos barn oftast är en naturlig fas i deras utveckling, kan det vara nödvändigt att överväga en bettskena om det finns oro för att tandgnisslingen är kraftig och skadar tänderna. En bettskena kan bidra till att avlasta tänderna och käken från överbelastning och skydda dem mot slitskador.

Vad kan jag som förälder göra?

Som förälder är det viktigt att vara uppmärksam på ditt barns tandgnissling och att konsultera en tandläkare om du är orolig. Att följa upp med regelbundna tandläkarbesök är också avgörande för att övervaka barnets munhälsa.

Barn- och ungdomstandvård

Barn och ungdomar har gratis tandvård upp till 23 års ålder. Det är viktigt med regelbundna tandläkarbesök för att identifiera eventuella problem i ett tidigt skede. Tandläkaren kan ge råd och vägledning om hur man hanterar tandgnissling och andra tandrelaterade frågor.

Få hjälp när ditt barn gnisslar tänder

Om du upplever oro kring ditt barns tandgnissling är det viktigt att söka professionell hjälp från någon av våra tandläkare. Genom en noggrann undersökning och bedömning kan tandläkaren ge individanpassade råd och behandlingar för att hantera tandgnisslingen och främja en god munhälsa för ditt barn. Boka en tid för barntandvård idag.