Tandvård gratis - Oral Care

Tandvård

Tandvård gratis

För att underlätta för unga har regeringen beslutat att alla upp till 23 års ålder ska få gratis tandvård. Att ta hand om dina tänder är viktigt. Du som är ung ska inte behöva prioritera bort tandvård för att din inkomst inte räcker till. Unga lever ofta på studiemedel eller har osäkra anställningskontrakt och därför är tandvård gratis för dig som är ung vuxen.

Gratis tandvård till och med 23 år

Tandvårdsstödet som innebär att barn och unga får tandvård gratis gäller fram till den sista december det år du fyller 23. Fram till dess betalar du alltså ingenting för din tandvård. Vare sig det gäller en undersökning, besök hos tandhygienist eller lagning av hål i tänderna.

Din tandläkare håller reda på om du har rätt till gratis tandvård eller ej och du behöver alltså inte själv ordna med något för att få din tandvård gratis när du är under 23 år gammal.

Specialisttandvård för barn och unga

Det finns tillfällen då tandvård kan innebära kostnader även för barn och unga. Det kan vara när det finns ett behov av behandlingar som räknas som specialisttandvård. Exempelvis tandreglering är en form av specialisttandvård. Om du behöver reglera dina tänder med hjälp av en tandställning kan det tillkomma kostnader för dig, beroende på du är kvalificerad för gratis tandställning eller inte.  

Vad som avgör om specialisttandvård är gratis eller inte beror på hur stort ditt behov är. Din tandläkare kommer alltid vara tydlig med om någon behandling räknas som specialisttandvård och då skulle kunna innebära kostnader som du själv behöver betala.

Boka en tid för undersökning

En förutsättning för att ha friska tänder och tandkött hela livet är att du gör regelbundna undersökningar hos din tandläkare. Då kan din tandläkare i ett tidigt skede upptäcka om du behöver behandling. Om du går för länge utan att undersöka dina tänder kan ett litet kariesangrepp hinna bli stort. Det är alltid bättre för din munhälsa att åtgärda problem med dina tänder så snabbt som möjligt i stället för att vänta.

Du hittar din närmaste klinik här på vår hemsida och du kan enkelt boka en tid för undersökning med hjälp av ditt BankID. Vill du hellre prata med oss inför din undersökning kan du såklart också boka en tid via telefon.

Tandvårdsstöd från 24 år

Från det år du fyller 24 har du inte längre rätt till att få din tandvård gratis. Då kommer du i stället få ett statligt tandvårdsstöd. Även det statliga tandvårdsstödet finns till för att ge dig ekonomiskt stöd, men i mindre omfattning.

Tandvårdsstödet består dels av ett tandvårdsbidrag som du får årligen och kan dra av mot dina tandvårdskostnader. Det består även av ett högkostnadsskydd som är till för att skydda dig mot höga tandvårdskostnader. Samt ingår också ett särskilt tandvårdsbidrag som riktar sig till dig med en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du har ökad risk för försämrad tandhälsa.

Precis som med stödet där du får tandvård gratis upp till och med 23 år, behöver du inte själv ordna så att du får tillgång till det statliga tandvårdsstödet.