Tandreglering Stockholm - Oral Care

Tandreglering

Tandreglering Stockholm

Genomgå en tandreglering

Stockholm är ett av de platser där vi på Oral Care är aktiva men vi finns också i andra städer, bland annat Göteborg och Malmö. Vid upplevt missnöje med ditt leende kan tandreglering vara rätt för dig.

Skapa ett förhöjt självförtroende

När du inte trivs med dina tänders utseende kan detta bidra till att du inte vill visa ditt leende. Med hjälp av tandreglering kan du få mer jämna tänder. Detta förbättrar din känsla gällande ditt utseende men det kan också i sin tur bidra till mer funktionalitet i munnen. Vidare bidrar det till att tuggfunktionen blir bättre, vilket förebygger slitage av tänderna.

Tandreglering kan göras med tandställningar

Det lättaste sättet att genomföra en tandreglering är genom att bära en tandställning. En fast tandställning är oftast det som används. Den består av små fästen och en metallbåge som efterlämnar ett jämnt och snyggt resultat i din mun.

Tandställningen blir fastlimmad på dina tänder och kan därmed inte bli flyttad eller uttagen innan behandlingen är slutförd. En reglerande tandställning hjälper till att flytta på tänder som sitter på fel plats, för tätt eller för glest.

Osynlig tandställning för vuxna

En annan typ av tandställning som vuxna använder är en Invisalign (Detta är ett märke)- tandställning. Den består av genomskinliga skenor som utformas utifrån varje individs tandrad. Plastskenorna blir sedan placerade på tänderna för att styra dem till rätt plats.

Skenorna behöver du byta ut med jämna mellanrum eftersom tänderna byter position och på så sätt blir de flyttade i rätt riktning mot det önskade slutresultatet. Den här typen av tandställning är mycket diskret och smidig. Den kan du ta ut under kortare stunder, exempelvis vid måltider eller när du ska medverka i ett viktigt möte.

Invisalign-tandställningar är oftast det mest optimala valet för vuxna då de till skillnad från fast tandställningen inte har några fästen eller metallbågar. Detta i sin tur underlättar tandborstning och rengöring mellan tänderna som bidrar till minskad risk för karies.

När du gjort din tandreglering med hjälp av denna behandling är det viktigt att du använder dig av en så kallad retainer. Den blir använd för att tänderna ska behålla sin nya position. Hur du använder en sådan kommer du att få information om av din behandlande tandläkare. Du får också rekommendationer gällande vilken retainer som passar dig bäst.

Vad du bör tänka på vid en fast tandreglering

Det finns en förhöjd risk för karies och inflammation i tandköttet då du bär tandställning för att reglera tänderna. Att borsta tänderna två gånger om dagen, i två minuter räcker oftast inte. Du behöver lägga ungefär 10–15 minuter på tandborstningen per dag, samt använda dig av en tandborste för speciellt bruk.

Du bör också använda en mellanrumsborste för att kunna rengöra ordentligt mellan tänderna för att skapa en så bra munhygien som möjligt i samband med din behandling. Genom att fråga din behandlande tandläkare eller tandhygienist gällande vilka redskap du bör använda, kan du får bästa möjliga tips och råd.

Tandläkarvård hemma?
Vi är störst i Sverige på mobil hemtandvård