Tandblekning under 18 - Oral Care

Tandblekning

Tandblekning under 18

Idag är tandblekning någonting som är mycket populärt. Både yngre och äldre personer är intresserade av att bleka tänderna. Men vilka regler gäller egentligen när det kommer till blekning av tänder på barn? Faktum är att det enligt Sveriges Tandläkarförbund inte är tillåtet att bleka tänderna på personer under 18 år. Av den anledning erbjuder vi på Oral Care inte heller tandblekning under 18.

Varför inte tandblekning under 18?

Det finns flera anledningar till att det inte är tillåtet att bleka tänderna på barn och ungdomar. Deras tänder har oftast ett större utrymme för blodkärl och nerver, vilket gör att ilningar och isande tänder lättare kan uppstå för yngre personer. Tänderna är helt enkelt känsligare, då även för produkterna som används vid en tandblekning.

Det är också så att barn och ungdomars tänder oftast inte hunnit bli så missfärgade som de kanske själva upplever det som. Om tänderna verkligen är missfärgade i hög utsträckning kan det istället bero på någon bakomliggande orsak, vilken då bör utredas.

Vi erbjuder tandblekning till dig över 18 år

Kaffe, vin, rökning och andra faktorer kan missfärga tänderna, men med en tandblekning kan de bli flera nyanser ljusare.  Du som är över 18 år kan anlita oss.  Det finns möjlighet att få med dig  skenor och bleka tänderna hemma, men du kan också bleka dem på vår klinik.

När du genomför en tandblekning via oss sker det med skonsamma och högkvalitativa produkter. Dessa regleras via bestämmelser från EU-kommissionen och kan inte köpas för enbart hemmabruk. Bland annat innehåller vår tandblekning en högre halt av väteperoxid.

Kan alla bleka tänderna?

Utöver att vi inte erbjuder tandblekning till personer under 18 år finns det även andra faktorer som kan avgöra huruvida vi väljer att bleka dina tänder eller inte. Vår legitimerade tandvårdspersonal behöver alltid undersöka dina tänder först. Vissa fyllningar och missfärgningar kan påverka en blekning negativt. Detsamma gäller om du röker eller snusar.

Det finns även en del munsjukdomar som hindrar oss från att utföra tandblekning. Om dina tandhalsar är blottade eller om du har hål och tandsten är det inte heller aktuellt att bleka tänderna. Har du tandsten eller karies måste detta åtgärdas först innan en tandblekning kan utföras. Vi vill också påpeka att det är viktigt att undvika att äta saker som kan missfärga tänderna efter blekningen.

Fördelar med att bleka tänderna

Fördelarna är flera när det kommer till tandblekning. Missfärgade tänder kan påverka ditt psykiska mående och få dig att vilja dölja dina tänder. Du får därmed ofta en bättre livskvalitet och vågar le mer än tidigare efter en tandblekning.

Väljer du att utföra en tandblekning på klinik får du ett snabbare resultat. Däremot behöver du utföra den oftare. Fördelen med klinikblekning är att det bara tar en timme, men blekningen kan behöva upprepas några gånger för ett fullgott resultat.

En hemmablekning visar vanligen resultat efter ungefär tre till åtta dagar, beroende på hur missfärgade tänderna var från början. Du kan enkelt sova med skenorna och du behöver inte bära dem under dagtid om du inte vill.