Att genomföra tandblekning - Oral Care

Tandblekning

Att genomföra tandblekning

Tandblekningar är väldigt populärt och erbjuds på alla Oral Cares kliniker. Behandlingen har de senaste 15-åren blivit väldigt populär och erbjuds idag av de flesta inom privata tandvården och Folktandvården. Inför din tandblekning genomför vi alltid en undersökning av dina tänder. Det är av stor vikt då den tandläkaren eller tandhygienisten ska fatta rätt beslut gällande din behandling. Att känna sig missnöjd med sina tänder och sitt leende kan leda till ett försämrat självförtroende vilket i sin tur skapar en sämre livskvalitet. Genom att vända sig till oss på Oral Care ser vi till att du får den hjälp du behöver.

Estetisk tandvård kan vara din räddning

Genom denna typ av behandling kan vi korrigera din muns utseende och det kan på ett enkelt sätt bidra till en bättre känsla gällande ditt utseende. Missfärgade tänder behandlas enkelt hos oss och vi använder oss av två olika metoder för tandblekning. Den ena metoden gör du hemma och den andra metoden blir utförd hos oss på kliniken.

Tandblekning du utför hemma

Inför den tandblekning du ska utföra i hemmet kommer vi att göra ett avtryck av dina tänder. Detta för att ta fram de plastskenor som behövs för att bleka tänderna. I dessa skenor lägger du sedan en gel som bleker. Skenorna sätter du sedan på plats och vi rekommenderar att du sover med skenorna över natten.

Är det så att du önskar att endast använda skenorna och blekmedlet under dagtid går det också bra. Synligt resultat brukar uppstå efter 3-8 dagar. Tandblekning du gör hemma kommer att ta cirka en vecka att göra för att få bäst resultat.

Kom till oss på kliniken för att göra tandblekning

Som tidigare nämnts har tandblekning blivit väldigt populär och erbjuds idag av de flesta inom privata tandvården och Folktandvården. När du gör den på plats hos Oral Care läggs först en gel för blekning på dina tänder. Du får sedan sitta med en UV-lampa för att effektivisera behandlingen. Att genomföra tandblekning hos oss på kliniken ger ett snabbt och tydligt resultat.

Behandlingen tar cirka en timma att göra och blir alltid utförd av legitimerad tandvårdspersonal med rätt kompetens och korrekt medicinsk kunskap. En tandblekning håller upp till tre år. Tillsammans med vår behandlande tandläkare kan du sedan komma överens om när behandlingen ska bli utförd igen för bästa resultat.

Biverkningar av tandblekning

Efter tandblekningen kan en känslighet uppstå men för de flesta personer avtar denna ganska fort efter utförd behandling. Det är också vanligt att svullnad av tandköttet uppstår och detta är på grund av att kontakten mellan gelen för blekning och tandköttet kan skapa en irritation.

En annan biverkning som kan uppstå är ilningar i tänderna men detta kommer att gå över relativt fort. Anledningen till att ilningar uppstår är för att blekmedlet tränger in i tänderna. Denna ilning brukar avta inom ett till två dygn från det att behandlingen är gjord. Det är också viktigt att du undviker att äta och dricka livsmedel med starka färger direkt efter behandlingen och några dagar efteråt.

Anledningen är för att det kan missfärga tänderna under tiden de är extra sköra. Efter behandling av dina tänder i form av tandblekning kan du behandla med fluorid för att stärka emaljen.