Skalfasader pris - Oral Care

Skalfasader

Skalfasader pris

Skalfasader liknar ett tunt skal och skyddar din tand. Oavsett om det gäller färg, storlek eller form får du en ny tandrad som inte bara är estetiskt tilltalande utan också håller.

Varför behövs behandlingar med skalfasader

En så kallad skalfasad är en vanligt förekommande behandling där du förbättrar och rättar till tandens utseende. Har dina tänder exempelvis fått en spricka, blivit missfärgade, nedslitna eller är sneda är den här behandling passande. Även patienter som av estetiska skäl vill förändra sin tandrad kan bli erbjudna den här metoden. Oavsett om syftet är att dölja diverse skönhetsfläckar eller om du av andra anledningar vill förbättra ditt leende.

Vid den här typen av behandlingar blir din tand täckt av ett tunt skal som permanent fästs på framsidan av tanden. Det här sker med en naturtrogen färg och önskad form. När fasaden sitter på plats fungerar den som en naturlig del av tanden. Dessutom är den fastlimmad vilket innebär att den inte riskerar att lossna.

Hur behandlingar med skalfasader fungerar

Behandlingar med skalfasader ger dina tänder ett permanent nytt ytskikt. Det här innebär att tänderna skyddas av ett hållbart material, som porslin eller komposit. En behandling kan se olika ut beroende på grundproblematik, omfattning på ingrepp och vilken typ av skalfasader som kan vara användbara.

Inledningsvis bokar du en konsultation där du beskriver eventuell problematik och där du får möjlighet att framföra dina egna önskemål. Därefter går du igenom vilka alternativa behandlingar som finns, prisbild samt hur lång tid behandlingen beräknas ta.

Skalfasader pris

Vad det kostar att genomgå en behandling med skalfasader varierar. Materialval och vilken typ av behandling du väljer är det som främst ingår i kostnadskalkylen. Läs vidare och lär dig mer om skalfasaders pris, keramiska fasader och kompositfasader.

Priset på keramiska fasader

När du väljer keramiska fasader bör du veta att keramik håller längre men är lite dyrare. Oavsett hur mycket arbete dina tänder kräver ska en tandtekniker fräsa fram porslinfasader ur ett stycke porslin. Priset beror på hur många tänder du vill åtgärda, om det är fler tänder blir priset högre. Dessutom beror priset på hur svårt det blir att anpassa skalfasaderna till just dina tänder.

Priset på kompositfasader

Om du väljer kompositfasad ska du veta att det finns två olika material du kan välja mellan. Du kan välja mellan mjukplast och ett hybridmaterial som brukar vara hårdare än mjukplasten. En kompositfasad som består av mjukplast blir härdad med ultraviolett ljus av din tandläkare på kliniken. Hybridmaterialet blir däremot fräst ur förstärkt plast på ett tandtekniskt labb. Priset beror även här på hur många tänder du vill åtgärda och hur lång tid behandlingen beräknas ta.

Utforma din behandling i samråd med tandläkare

Sammanfattningsvis skiljer sig priset väldigt mycket beroende på vad som kommer att passa bäst för just dig. Därför är det en bra idé att redan idag prata med din tandläkare om vad som skulle passa dig och dina tänder bäst.