Skalfasader före efter - Oral Care

Skalfasader

Skalfasader före efter

Om du är missnöjd med missfärgade och ojämna tänder finns det idag lite olika metoder för att korrigera detta. Skalfasader är en metod som förbättrar utseendet på dina tänder. Det kan bidra till ökad symmetri, komma till rätta med missfärgningar, sprickor eller mellanrum. Skalet är lövtunt och täcker ytan på din tand och fungerar som ett nytt ytskikt.

Konsultera din tandläkare

Efter att ha konsulterat din tandläkare vet du vilken metod som är bäst för dina tänder och din tillgängliga budget. Själva behandlingen börjar alltid med ett möte där tandläkaren tar avtryck, röntgar och fotograferar dina tänder. Du ska även bestämma vilken färg dina skal ska ha för att passa in bäst.

Tandteknikern tillverkar skalet

Efter att dina tänder är skannade tar en tandtekniker över som tillverkar skalet. Varje skal är unikt framställt för att passa just din tand. Själva fasaden eller skalet kan vara gjort av porslin eller komposit. Porslin kostar lite mer och håller aningen längre.

Skalen är ibland så tunna som 0,2 millimeter, vilket innebär att slipningen av tanden blir minimal. I en del fall finns inget behov för slipning, det går att sätta skalet direkt på tanden. Tandteknikerns arbete tar ibland upp till två veckor, ibland används provisoriska fasader under denna tid.

Applicering av skalet

Ytan eller emaljen på din tand blir först etsad för att ge en rå yta för bästa fäste så att fasaderna sitter  hårt fast. Fasaden täcker framsidan av tanden och själva appliceringen av skalet eller fasaden blir gjord med tunnflytande lim och är helt smärtfritt.

Skalfasader förändrar det naturliga utseendet på en tand på grund av slipningen och är därför en permanent åtgärd.  Det går att göra tandfasader åt enskilda tänder, men det är vanligare att patienten vill ha skalfasader på flera tänder för att skapa ett jämnare leende.

Tänderna tar inte skada av skalfasader, men en viss slipning måste till för att ge plats åt skalen. Det innebär bland annat att du inte kan återställa dina tänder helt som de varit tidigare. Vilket är viktigt att komma ihåg när man fattar ett beslut om att skaffa skalfasader. Vissa får känsligare tänder på grund av slipningen.

När du sätter in skalfasader

Efter behandlingen behöver du tänka på att allt som kan skada en vanlig tand kan också skada skalfasaden. Men skalen är tillverkade för att vara så pass hållbara och härdade att du inte behöver vara rädd för att äta och tugga. Din tandläkare kommer att ge dig råd om hur du underhåller dina skalfasader bäst.

Några generella råd är att borsta tänderna precis som vanligt och bit till exempel inte på naglarna. Använd inte tänderna till något annat än att äta och försök att tugga maten med tänder längre bak i munnen. Om du funderar på att bleka dina tänder är det bättre att du gör det innan.

Porslinsskalen blir inte påverkade av en blekning senare men då kan skillnaden mellan dina vanliga tänder och de behandlade tänderna blir större. Skalfasader är en långsiktig åtgärd och porslinsfasader brukar hålla upp till 20 år om du sköter dina tänder rätt.

Tandläkarvård hemma?
Vi är störst i Sverige på mobil hemtandvård