Oral Cares chef för odontologi och kvalitet, en av vinnarna av Svenska Hygienpriset 2023

Mobil Hemtandvård

Oral Cares chef för odontologi och kvalitet, en av vinnarna av Svenska Hygienpriset 2023

Oral Cares chef för odontologi och kvalitet, Petteri Sjögren, en av vinnarna när Svensk Förening för Vårdhygien delade ut Svenska Hygienpriset 2023.

”För hans insatser inom Oral Cares uppsökande tandvård för äldre omsorgsberoende patienter. Hans arbete har avsevärt förbättrat vården för patientgruppen avseende kvalitet, vårdhygien och smittskydd” – löd motiveringen. Priset delades ut av Statschefläkaren Thomas Lindén från Socialstyrelsen.

Petteri har under mer än 15 år varit en stor del av att utveckla och etablera Oral Cares kvalitets- och hygienarbete och företagets modell för mobil hemtandvård. Från att själv besökt och behandlat patienter, till att under många år leda företagets kvalitets- och hygienarbete har Petteri bidragit till att göra Oral Care till en ledande aktör inom tandvården i Sverige.

Petteri, hur känns det att ha fått priset?

Såklart en stor ära och oväntat. Men känner mig såklart glad och väldigt hedrad!

Trots att den funnits i över 20 år har den mobil tandvården inte alltid varit accepterad, och periodvis starkt ifrågasatt, vad tror du varit avgörande för att vårdformen blivit så etablerad och erkänd nu?

Vi har jobbat hårt med att ha ett öppet och transparent arbete mot regioner. Vi har också satsat på att driva ett systematiskt forsknings- och utvecklingsarbete i samarbete med akademiska institutioner och regionernas tandvårdsenheter, på olika sätt. Det har gett oss en bra evidensbas att bygga vidare vårdmodellen på.  

Vad har varit avgörande för att lyckas med kvalitetsarbetet och skapandet av den organisation som finns hos Oral Care idag?

En engagerad företagsledning som tydligt prioriterat kvalitets- och hygienarbetet. Det har alltid varit ett tydligt fokus att Oral Cares vård, oavsett om den sker inom mobil hemtandvård eller i vår klinikkedja, ska utgå från kvalitet. Sen vill jag också nämna alla de drivna och engagerade kollegor som varit en väldigt stor del av arbetet. Utan dem hade arbetet inte varit lika framgångsrikt.

Kvalitetsarbetet vilar som bekant inte. Hur ser framtiden ut?

Vi stärker vår organisation ytterligare med både nya kollegor och investeringar. Framtiden är spännande på många sätt, framförallt när vår klinikkedja växer vidare i både Norge och Sverige. Oral Care ska fortsätta vara en kvalitetsfokuserad kedja.

Tack Petteri och grattis till utmärkelsen!

Den mobila hemtandvårdens framväxt i Sverige började 1995 när de första besöken genomfördes på ett äldreboende i Stockholm. Under åren har Oral Care lett etableringen av vårdmodellen i Sverige. Sen 2015 är Oral Care till största delen en klinikkedja med 18 kliniker i Sverige och Norge.

Förutom Petteri Sjögren prisades också Vård- och Omsorgsförvaltningen i Partille Kommun och akutmottagningen vid Örnsköldsviks sjukhus.