Oral Care växer vidare

Kliniktandvård

Oral Care expanderar kraftfullt i samband med att 6 nya kliniker väljer att ansluta till kedjan

Ytterligare sex framstående kliniker blir en del av Oral Cares växande kedja. Tandgruppen i Kungsbacka, Masthuggskliniken i Göteborg, Tandläkarna Andrén och Tandläkare Unnegårds i Västerås, Tandläkarhuset i Bromma samt Tandvårdshuset i Umeå har valt att bli en del av Oral Cares växande klinikkedja.

Vi är otroligt glada att välkomna så etablerade och välrenommerade kliniker till Oral Care, säger Oral Cares VD Martin Sellman.

”Vi är väldigt noggranna med hur vi bygger vår kedja. Vi har funnits i över 30 år och planerar för kommande 30 år så för oss är det viktigt att de kliniker som blir en del av kedjan delar vår syn på framför allt kvalitet, men också på helheten på den tandvård vi vill erbjuda våra patienter. Samtidigt innebär också förvärven att vi får ännu fler medarbetare och kollegor med kompetens och erfarenhet som bidrar, stärker och förbättrar Oral Care”.

Oral Care växer därmed i såväl nya delar av landet som i regioner där man redan finns representerade med andra kliniker. Mest växer kedjan i Göteborgsområdet där Tandgruppen i Kungsbacka och Masthuggskliniken i Göteborg blir en del av företagets västra region som idag består av ytterligare två kliniker och en större organisation för mobil hemtandvård.

fr. v: Anna-Karin Karlsson (Tandläkarhuset i Bromma), Patrik Andrén (Tandläkarna Andrén Västerås), Petra Hammarström (Masthuggskliniken Göteborg), Martin Sellman (VD Oral Care), Andreas Tyseng (Förvärvsansvarig Oral Care) och Johanna Unnegård (Tandläkarna Unnegård Västerås). 

Därför föll valet på Oral Care, vi låter våra nya kollegor berätta

Oral Care är en av flera växande tandvårdskedjor i Sverige. Att välja att bli en del av en kedja är ett stort beslut och ingen självklarhet. Gemensam syn på värderingar, patientfokus och den nivå av vård vi vill erbjuda är en bra utgångspunkt, men vad blir avgörande för att välja kedjan i stället för att fortsätta själva?

Att tillhöra en större organisation som har strategier för att hantera, och avlasta, den ökade administrationen som myndighetskrav och regelverk ställer på enskilda privata aktörer, är en av de främsta styrkorna som lyfts fram.

Patrik Andrén, som också kliver in som regionchef hos Oral Care, sammanfattar utmaningen väl. ”Den tid vi måste lägga på administration gör det svårt att kunna leverera den vård vi vill till våra patienter. Att vara en del i en större organisation, som tar det ansvaret, ger oss mer tid att utveckla verksamheten.”

En stor kedja som utgår från den lokala

Att driva klinik med ansvar för såväl patienternas vård som medarbetare och verksamhet är en frihet som varit en stark drivkraft för de flesta. När steget tas in i kedja förändras förutsättningarna. Ansvaret delas med nya ägare och beslutsvägar påverkas. Det finns fördelar och nackdelar att ta hänsyn till och förutsättningarna måste vara rätt.

Oral Cares utgångspunkt är att det lokala engagemanget och självbestämmandet fortsätter att vara starkt. Framgång nås inte genom att toppstyra redan starka verksamheter. Kedjan vill i stället bygga en modell där den lokala kliniken får rätt stöd och support efter behov, vad gäller exempelvis kvalitetssystem, ekonomi och HR så att fokus istället kan läggas på det viktigaste, att erbjuda bästa möjliga vård till patienterna.

”Jag tycker Oral Cares decentraliserade modell är ett klokt val och det tilltalade oss. Vi känner också igen oss i Oral Cares värderingar vilket var en förutsättning för oss” säger Petra Hammarström, klinikchef för Masthuggskliniken i Göteborg.

Helena Liljhagen, klinikchef på Tandgruppen i Kungsbacka håller med och lägger till: ”Oral Care har lång erfarenhet av tandvård, det var viktigt för oss. Vi delar också filosofi vad det gäller patientbemötande och våra medarbetare. Oral Care stämde väldigt bra överens med våra värderingar, kultur och kvalitetskrav. Samtidigt vill vi också vara del av den spännande tillväxtresa Oral Care står inför.”

Värderingar som man känner igen sig i är något alla lyfter fram. För Johanna Unnegård, klinikchef för Tandläkarna Unnegårds i Västerås, är det extra viktigt. Inte minst i synen på medarbetare och patienter.  

”Utmaningen är att bli en del av en kedja utan att tappa det nära och personliga som vi står för. Att inte försvinna som en i mängden utan bevara själen i vår klinik och ta del av fördelarna som Oral Care ger oss”.

Anna-Karin Karlsson, klinikchef på Tandläkarhuset Bromma lyfter även fram rekrytering som en av de största styrkorna. ”Vi vill kunna rekrytera och behålla de unga talangerna, satsa på dem och på så sätt utveckla både kliniken och kedjan. Oral Care skapar rätt förutsättningar för att lyckas med det.”

Oral Care är en växande svensk tandvårdskedja med 23 klinikmottagningar i Sverige och Norge. Klinikerna finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, Sundsvall, Umeå, Härnösand, Kristianstad, Mjölby, Köping, Oslo och Drammen. Utöver klinikerna erbjuder Oral Care mobil hemtandvård för dem som omfattas av det särskilda tandvårdsstödet i Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Halland, Östergötland, Sörmland och Gävleborg.