Oral Care expanderar hemtandvård till Gävleborg - Oral Care

Mobil Hemtandvård

Oral Care expanderar hemtandvård till Gävleborg

Efter ett lyckat pilotprojekt där deltagare, anhöriga och vårdpersonal ger tummen upp kommer Oral Care att börja erbjuda mobil hemtandvård i hela Region Gävleborg.

Efter ett lyckat pilotprojekt där över 80% av deltagarna upplevde vårdformen som positiv, eller mycket positiv, kommer Oral Care att erbjuda mobil hemtandvård i hela Region Gävleborg.

Fokus kommer främst att ligga på att erbjuda hemtandvård till dem som bor på en vårdenhet i tätorter utanför centrala Gävle med möjlighet att få hjälp av både tandläkare och tandhygienist.

Hemtandvård erbjuds till personer som inte längre själva kan ta sig till en tandläkarmottagning på grund av demenssjukdom eller somatiska besvär som har ett stort vårdbehov.

Vårdformen är mycket uppskattad och Oral Care har lett utvecklingen av mobil hemtandvård i sverige under de senaste 30 åren. 

Ett lyckat pilotprojekt med 200 deltagare 

I dialog med Region Gävleborg genomförde Oral Care ett pilotprojekt med 200 deltagare. Syftet var att fastställa förutsättningarna för hemtandvård samtidigt som deltagare, anhöriga och vårdboenden fått möjlighet att utvärdera projektet. 

Resultatet av pilotprojektet visar att över 80% är nöjda eller mycket nöjda med såväl behandlingen som helhetsintrycket av vårdformen.

Pilotprojektet startade i september 2022 och pågick fram till mars 2023. Under perioden  arbetade Oral Cares mobila tandvårdsteam från Uppsala och Stockholm.