Så fungerar hemtandvård - Oral Care

Så fungerar mobil hemtandvård
med Oral Care

Oral Care har arbetat med mobil hemtandvård för personer med ett stort behov av vård och omsorg i över 30 år. Våra legitimerade tandläkare och tandhygienister har bred kunskap och gedigen erfarenhet av tandvård till personer med särskilda behov.

Så fungerar hemtandvård

Lång erfarenhet

Trygg tandvård i patientens hemmiljö

Tandvård för sköra patienter

Mobil tandvård innebär att ett tandvårdsteam besöker patienten i dess hemmiljö, istället för att patienten måste ta sig till en fast klinik för att få tandvård. Våra legitimerade tandläkare och tandhygienister behandlar patienten i deras eget hem, i patientens rullstol eller på sängen.  Vi har med oss all utrustning som behövs för behandlingen som ska utföras och för många upplevs det som en stor trygghet att slippa åka iväg till en annan plats för att få tandvårdsbehandling.

Som patient hos Oral Care får du regelbundna besök av våra tandhygienister och av tandläkare efter behov. Vi bokar våra besök med omsorgspersonal på ditt boende eller med dig, eller din anhöriga, om du bor hemma i privat boende. Efter behandling lämnar vi alltid skriftlig information om besöket och fortsatta rekommendationer. Om du ska betala för tandvården skickar vi en faktura på patientavgiften hem till dig efter vårt besök.

Hemtandvård kan vara en stor fördel för sköra och svårt sjuka patienter samt individer med svåra funktionsnedsättningar. Påfrestande resor, väntetider och onödig oro kan undvikas och patienten riskerar inte att bli så uttröttad att behandling hos tandvården inte kan utföras. 

Vem kan få hemtandvård?

För att få hemtandvård behöver du ett tandvårsstödsintyg

De personer som har ett omfattande omsorgsbehov har rätt till ett intyg om nödvändig tandvård, ett så kallat Tandvårdsstödsintyg. Det är det här intyget som gör att du är berättigad nödvändig tandvård. 

Tandvårdsintyget utfärdas av till exempel kommunens biståndsbedömare, en LSS-handläggare, eller av chef/sjuksköterska för ett särskilt boende. Det är inte din tandhälsa som avgör om du har rätt till tandvårdsintyget utan hur stort behov av omsorg du har. Har du frågor om vad som gäller i din kommun rekommenderar vi att du kontaktar biståndsenheten, din distriktssköterska eller tandvårdsenheten i din Region. 

Behandlingar

Hemtandvård-enkelt, smidigt och tryggt, vi vill göra skillnad

Hemtandvård ges inom ramen för nödvändig tandvård. Syftet är att förbättra munhälsan och livskvalitén. Patienten skall vara infektionsfri, smärtfri och  kunna tugga. Dålig munhälsa leder ofta till försämrad allmänhälsa och välmående, framförallt hos sköra äldre. För att bibehålla en god munhälsa och allmänhälsa läggs därför stor vikt vid förebyggande tandhygienistbehandlingar.

Vanliga behandlingar:

  • Röntgen och undersökning
  • Lagning av tänder
  • Tanduttagning
  • Tandhygienistbehandling
  • Justering, lagning eller framställande av nya avtagbara proteser

Vad kostar det?

Patientavgift

Om man har ett tandvårdsintyg betalar man samma pris för tandvården som för den vanliga öppna hälso- och sjukvården, d.v.s. patientavgift. Oral Care tar inte några extra avgifter för att komma hem till patienten. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet. Om man har fyllt 85 år betalar man ingen patientavgift alls för tandvården.

Patientavgiften betalas via faktura som skickas hem till dig efter behandling.

Mer info om specifika patientavgifter för din region hittar du på din regions hemsida.

Lista patient till Oral Cares hemtandvård

 

Munhälsobedömning

Den som är berättigad nödvändig tandvård är också berättigad en årlig munhälsobedömning. En munhälsobedömning är en enklare bedömning av din mun och dina tänder med endast spegel och lampa. Munhälsobedömningen utförs av en leg. tandhygienist och syftet är att konstatera eventuellt tandvårdsbehov samt att ge tips och råd om hur den dagliga munvården ska skötas. Munhälsobedömningen kostar ingenting och utförs av den vårdgivare som din Region har tecknat avtal med. 

 

 

 

God munhälsa hela livet
30 års erfarenhet

God munhälsa hela livet

Vi erbjuder tandvård där och när du behöver den. På klinik eller i det egna hemmet. Vårt mål är att ha Sveriges nöjdaste kunder och att de stannar livet ut.