Covid- 19 och hemtandvård - Oral Care

Covid-19

Så arbetar vi inom hemtandvården gällande Covid-19

Covid- 19 och hemtandvård

Oral Care följer ansvariga myndigheternas rekommendationer och råd avseende Covid-19. Oral Care har stor vana och erfarenhet att arbeta med potentiella smittorisker inom äldreomsorgen och följer alltid givna riktlinjer samt inarbetade rutiner. Oral Care följer Socialstyrelsens basala hygienrutiner och använder barriärskydd (munskydd, handskar, engångskläder, visir eller skyddsglasögon, plastförkläde) samt byter arbetskläder mellan varje boende, eller oftare vid behov.

Vid Covid-19 smitta på en boendeenhet

Oral Cares personal förvissar sig genom att tala med ansvarig personal om att den individ som ska få hemtandvårdsbesök inte är misstänkt- eller bekräftat Covid-19 smittad, eller delar rum med en misstänkt- eller bekräftat smittad individ. De smittade eller misstänkt Covid-19 smittade ska vara isolerade från övriga.

Oral Cares personal ska inte vara i kontakt med individer som är misstänkt- eller bekräftat smittade av Covid-19, dessa individer ska inte heller besökas inom hemtandvården.

Om en misstänkt- eller bekräftat Covid-19 smittad individ är i behov av akuttandvård hänvisar Oral Care till 1177 för att hitta en akutmottagning.

Vid Covid-19 smitta i en privat bostad

Oral Cares personal ska inte vara i kontakt med individer misstänkt- eller bekräftat smittade av Covid-19. Dessa individer ska inte heller ges tandvårdsbehandling inom hemtandvård.

Om en misstänkt Covid-19 smittad individ är i behov av akuttandvård hänvisas de till att ringa 1177 för att hitta klinik eller mobilt team avsedd för Covid-19 smittade individer.

Oral Cares hemtandvårdspersonal ska inte befinna sig i privatbostäder där misstänkt eller bekräftat Covid-19 smittade individer vistas.

Det finns inga hinder att utföra tandvårdsbehandling på icke-smittsamma individer inom hemtandvården (men inte om risk för covid-19 smitta finns i bostaden, enligt ovan).

God munhälsa hela livet
30 års erfarenhet

God munhälsa hela livet

Vi erbjuder tandvård där och när du behöver den. På klinik eller i det egna hemmet. Vårt mål är att ha Sveriges nöjdaste kunder och att de stannar livet ut.